Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

Από το 1986 ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ), από το 1996 ως Λέκτορας, από το 2002 ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2007 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2012 ως Καθηγητής του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ασχολούμαι με τη διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων:

ΜΗΤΡΩΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ – ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΡΑΒΔΩΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ – Πατήστε εδώ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – Πατήστε εδώ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΙΑ ΙΙ – Πατήστε εδώ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

Στο διάστημα 2011-2015 ασχολήθηκα με τη διδασκαλία του πιο κάτω μαθήματος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ I – Πατήστε εδώ