Υποτροφίες, Διακρίσεις

Υποτροφίες, Διακρίσεις

1985 - 1990
Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος Ε.Μ.Π.
1986
Υπότροφος του Διεθνούς Κέντρου Μηχανικής (International Center for Mechanical Sciences, CISM)
1984 - 1985
Διάκριση (distinction) για την επίδοση στις μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου στα μαθήματα Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης των Κατασκευών (Εxcellence in Structural Engineering)
1982 - 1983
Υπότροφος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
1980 - 1981
Υπότροφος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
1978 - 1984
Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
1978
Διάκριση και χρηματικά βραβεία για την επίδοση στα μαθήματα των Μαθηματικών και των Τεχνικών.