Επισκέψεις σε εργοτάξια

Οργάνωση επισκέψεων των σπουδαστών σε εργοτάξια, οι οποίες διενεργούνται στα πλαίσια παρακολούθησης μερικών από τα αναφερθέντα μαθήματα στις προηγούμενες ενότητες.

 – Εργοτάξιο Κατασκευής Μόνιμης Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου

 – Εργοτάξιο Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Αγ.Θεόδωροι – Διυλιστήρια της Αθηνών – Κορίνθου

 – Εργοτάξιο Λεωφόρου Κηφισού από Ποσειδώνος μέχρι Α.Κ. Αγ.Άννας

 – Εργοτάξιο Κατασκευής Μόνιμης Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου

 – Εργοτάξιο Κατασκευής Κοιλαδογέφυρας στη νέα Ε.Ο. Άργος – Ναύπλιο – Θέατρο Επιδαύρου – Παλαιά Επίδαυρος

 – Εργοτάξιο Κατασκευής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Καλλίδρομο

 – Εργοτάξιο Κατασκευής Αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών στο Κιάτο