Σύνταξη Στατικών Μελετών Οικοδομικών Έργων

Συντάκτης στατικών μελετών πλήθους μεγάλων οικοδομικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα (από το 1984 ως ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός). Ενδεικτικά αναφέρονται :