Ερευνητικών Προτάσεων, Διατριβών, Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος “The National Priorities Research Program” (NPRP), το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης δραστηριοτήτων του Qatar National Research Fund (QNRF) του κράτους του Κατάρ.
 • Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος “ New 4-year project cycle in basic research, applied research (technology development) and priority research fields (multidisciplinary integrated research)” που προκηρύσσει το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας.
 • Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Επιστημονικής Χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης, Έρευνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και της Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών (VEGA).
 • Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος “Partnership Programme - Joint Applied Research Projects - PCCA 2011” που προκηρύσσει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, Νεότητας και Αθλητισμού της Ρουμανίας.
 • Εισηγητής αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στα “Exploratory Research Projects (PCE)”, “Young Research Teams Projects (TE) ”, “Postdoctoral Projects (PD)” που υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας, Τεχνολογίας και Χρηματοδότησης Καινοτομίας (UEFISCDI) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, Νεότητας και Αθλητισμού της Ρουμανίας.
 • Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων (REPRISE) που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας (MIUR) της Ιταλίας.
 • Μέλος της συνάντησης εισηγητών αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων που οργανώνεται από τη Διεύθυνση Χρηματοδοτούμενης Έρευνας – Υπηρεσία Διεύθυνσης και Διαχείρησης Ερευνητικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, Νεότητας και Αθλητισμού της Ρουμανίας με σκοπό την εισήγηση των προτάσεων που προτείνονται για χρηματοδότηση και τη συμβολή στη διαμόρφωση της τελικής λίστας κατάταξης τους.
 • Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο επιστημονικό πεδίο “Επιστήμη περιβάλλοντος σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές”, στα πλαίσια του προγράμματος “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας 2013-14” της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες” του Τμήματος Διακρατικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Ελέγχων και Πιστοποιητής φυσικού αντικειμένου ερευνητικού έργου στη δράση “Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Προσωπικού Υψηλής Επιστημονικής Κατάρτισης” του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Αξιολογητής του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) αιτήσεων υποψηφίων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πρώτου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) και Δεύτερου (Διδακτορικό) Κύκλου.
 • Συντάκτης ερωτήσεων και απαντήσεων για τη διενέργεια εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικών για την ειδικότητα με τίτλο «Μηχανικός (όλων των ειδικοτήτων) – Πολιτικοί» από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρησης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης».
 • Αξιολογητής της Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο “Accurate Discrete Modelling of Blade-Stiffened Plates and Web-Core Sandwich Plates”, υποβληθείσας από τον Shri. Anup Pydah στο Τμήμα Αεροναυπηγικής του Indian Institute of Technology Madras, Chennai 600036, India.
 • Ελέγχων και Πιστοποιητής φυσικού αντικειμένου ερευνητικού έργου στη δράση “Αριστεία ΙΙ” του Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.