Συνέδρια

Συμμετοχές σε Συνέδρια

 1. 3rd International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Porto Carras, Greece, September 2-5, (1986), “Numerical Evaluation of the Green Function for the Laplace Equation with Applications to Linear and Non-Linear Potential Problems by the Boundary Element Method”, Springer Verlag, Berlin, pp.877-890 (Katsikadelis and Sapountzakis).
 2. 9th International Conference on Boundary Element Methods in Engineering, University of Stuttgart, August 31 – September 4, (1987), “Numerical Evaluation of the Green Function for the Biharmonic Equation Using BEM with Applications to Static and Dynamic Analysis of Plates”, Springer Verlag, Berlin, Vol. 2, pp.51-67 (Katsikadelis and Sapountzakis).
 3. Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, Φεβρουάριος 3-5, (1988), “Μία Νέα Μέθοδος Υπολογισμού Πλακών επί Ελαστικού Εδάφους”, Τόμος 2, σελ.197-202 (Κατσικαδέλης και Σαπουντζάκης).
 4. XVIIth International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Grenoble, August 21-27, (1988), “Unilaterally Supported Plates on Elastic Foundation by the Boundary Element Method”, 165-166 (Katsikadelis and Sapountzakis).
 5. 10th International Conference on Boundary Element Methods in Engineering, Southampton, September 6-9, (1988), “A BEM Approach to Static and Dynamic Analysis of Plates with Internal Supports”, Springer Verlag, Berlin, pp. 431-444 (Katsikadelis and Sapountzakis and Zorba).
 6. 2nd National Congress of HSTAM, Athens, Greece, June 29 – July 1, (1989), “A Boundary Element Solution for Plates with Variable Thickness”, 1,pp.212-226 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 7. 11th International Conference on Boundary Element Methods in Engineering, Cambridge, Massachussets, August 29-31, (1989), “A BEM Solution to Dynamic Analysis of Plates with Variable Thickness”, Springer Verlag, Berlin, Vol. 3, pp.285-302 (Katsikadelis and Sapountzakis).
 8. European Conference on Structural Dynamics, EURODYN ’90, Bochum, Germany, June 5-7, (1990), “An Integral Equation Approach to the Vibration Problem of Thick Elastic Plates”, Balkema, Rotterdam, 869-875 (Katsikadelis, Yotis and Sapountzakis).
 9. 1st National Conference on Steel Structures, Athens, June 6-7, (1991), “Influence of the Inplane Boundary Conditions to the Buckling Load of Plate Panels”, pp.163-176 (Katsikadelis and Sapountzakis).
 10. Polish – German – Greek Symposium on Dynamics and Stability of Continua, Pultusk, Poland, September 2-7, (1991), “A BEM Solution to the Vibration Problem of Plates Under Inplane Forces with Application to Stability of Plates” (Katsikadelis and Sapountzakis).
 11. 1st European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Istanbul, Turkey, June 29 – July 3, (1992), “A BEM Solution to Dynamic Analysis of Plates Subjected to Inplane Forces”, ASME, Vol.5, pp.41-48 (Katsikadelis and Sapountzakis).
 12. 5th National Congress on Mechanics, Ioannina, Greece, August 27-30, (1998) “Analysis of Plates Reinforced with Beams”, The University of Ioannina, 1, pp.92-100 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 13. Eleventh European Conference on Earthquake Engineering, CNIT, Paris, September 6-11, (1998) “Dynamic Analysis of Plates Reinforced with Beams”, Balkema, Rotterdam, pp.306 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 14. 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση”, Μέτσοβο, 3-6 Ιουνίου, (1998), “Στατική και Δυναμική Ανάλυση Φορέων Ανωδομής Χαραδρογεφυρών Μορφής Πλακοδοκού”, Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ.735-757 (Σαπουντζάκης και Κατσικαδέλης).
 15. 3rd National Conference on Steel Structures, Thessaloniki, October 30-31, (1998), “Analysis of Ribbed Plate Systems Under Transverse and Inplane Loading”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,76-83 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 16. 2nd European Conference on Steel Structures, Praha, Czech Republic, May 26-29, (1999), “Influence of the Inplane Boundary Conditions on the Buckling Load of Ribbed Plates”, Czech Technical University in Prague, Vol.1, pp.71-74 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 17. 3rd National Congress on Computational Mechanics, Volos, June 24 – 26, (1999), “Evaluation of Interface Forces in Composite Steel – Concrete Structures”, University of Thessaly, pp.199-206 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 18. International Congress “Creating with Concrete”, Dundee, Scotland, September 6-10, (1999), “Creep and Shrinkage Effect on Reinforced Concrete Slab-and-Beam Structures”, Vol. Innovation in Concrete Structures, pp.531-542 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 19. European Conference on Computational Mechanics, ΕCCΜ99, Münich, Germany, August 31 – September 3, (1999), “Creep and Shrinkage Effect on the Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Slab-and-Beam Structures”, pp.370 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 20. Fourth International Colloquium on Computation of Shell and Spatial Structures, Chania, Crete Greece, June 4-7, (2000), “Analysis of Prestressed Concrete Slab – and – Beam Structures”, 410 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 21. Fourth International Colloquium on Computation of Shell and Spatial Structures, Chania, Crete Greece, June 4-7, (2000), “Nonuniform Torsion of Composite Bars of Materials in Contact by the Boundary Element Method”, pp.14 (Sapountzakis).
 22. 16th Congress of IABSE : Structural Engineering for Meeting Urban Transportation Challenges, Lucerne, Switzerland, September 18-21, (2000), “Bridge Deck Structures in Nonuniform Torsion”, pp.150 (Sapountzakis).
 23. 3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές – Θεωρία και Πράξη”, Μέτσοβο, Ιούνιος 7-10, (2001), “Ερπυσμός και Συστολή Ξηράνσεως σε Φορείς Ανωδομής Χαραδρογεφυρών Μορφής Πλακοδοκού από Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – Εφαρμογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σαπουντζάκης).
 24. 2nd European Conference on Computational Mechanics, ECCM-2001, Cracow, Poland, June 26-29, (2001), “Nonuniform Torsion of Composite Bars by the Boundary Element Method”, pp.188 (Sapountzakis and Mokos).
 25. National Congress on Mechanics, Thessaloniki, July 19-21, (2001), “A Realistic Estimation of the Effective Breadth of Ribbed Plates”, Volume I, pp.222-227 (Κatsikadelis and Sapountzakis).
 26. 1st ALBERT CAQUOT International Conference “Modelling and Simulation in Civil Engineering: from Practice to Theory”, Paris-CNIT, October 3-5, (2001), “Optimised Model of Slab and Beam Structures”, pp.55-56 (Sapountzakis and Katsikadelis).
 27. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη, 28-30 Νοεμβρίου, (2001) “Απλοποιημένη μη Γραμμική Ανάλυση Γεφυρών”, (Σαπουντζάκης και Εξαρχόπουλος).
 28. 4th National Congress on Steel Structures, Patras, May 24-25, (2002), Interface Forces in Composite Steel-Concrete Structures with Deformable Connection”, (Sapountzakis and Katsikadelis).
 29. 4th GRACM Congress on Computational Mechanis, Patras, June 27-29, (2002), Warping Shear Stresses in Nonuniform Torsion of Bars, (Sapountzakis and Mokos).
 30. 5th World Cogress on Computational Mechanics, Austria, Vienna, July 7-12, (2002), Warping Shear Stresses in Nonuniform Torsion of Composite Bars, (Sapountzakis and Mokos).
 31. 12th European Conference on Earthquake Engineering, K., London, September 9-13, (2002), A Displacement Method Approach to Define the Behaviour Factor in Bridge Seismic Analysis, (Sapountzakis and Exarchopoulos).
 32. 2nd MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, June 17-20, (2003), “Warping Shear Stresses in Nonuniform Torsion in Bridge Decks of Materials in Contact by BEM”, 1, pp.623-627 (Sapountzakis and Mokos).
 33. Second International Structural Engineering and Construction Conference Rome, Italy, September 23-26, (2003), “Nonuniform Torsion of Bars of Variable Thickness”, 1, pp.583-588 (Sapountzakis and Mokos).
 34. International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences, Corfu Island, Greece, July 25-29, (2003), “Nonuniform Torsion of Composite Bars of Variable Thickness by BEM”, (Sapountzakis and Mokos).
 35. International Conference “Steel Structures and Bridges 2003”, Czech Republic, Prague, September 17-20, (2003), “Dynamic Analysis of Composite Steel-Concrete Structures with Deformable Connection”, 349-354 (Sapountzakis).
 36. 7th National Congress on Mechanics, HSTAM2004, Chania, Crete, June 24-26, (2004), “Torsional Vibrations of Composite Bars by BEM”, Vol.I, pp.263-268 (Sapountzakis).
 37. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2004, Jyväskylä, Finland, 24 – 28 July, (2004), “3-D Beam Element of Variable Composite Cross Section Including Warping Effect”, (Sapountzakis and Mokos).
 38. 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM 2004, Warsaw, Poland, 15 – 21 August, (2004), “A BEM Solution to Transverse Shear Loading of Beams”, pp.199 (Sapountzakis and Mokos).
 39. International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA 2004, Leuven, Belgium, 20-22 September, (2004), “Torsional Vibrations of Composite Bars of Variable Thickness by BEM”, (Sapountzakis).
 40. 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου”, Μέτσοβο, Άνοιξη, (2004), “Στατική και Δυναμική Ανάλυση Φορέων Μορφής Πλακοδοκού με Μερική Διατμητική Σύνδεση – Εφαρμογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου και στη Γέφυρα του Μετσοβίτικου Ποταμού”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ.567-594 (Σαπουντζάκης και Κορωναίου).
 41. Coupled Problems 2005, Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Santorini, Greece, 25-28 May, (2005), “Flexural Buckling Analysis of Composite Beams of Variable Cross-Section by BEM”, pp.199 (Sapountzakis and Tsiatas).
 42. Fifth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures ERES 2005, Skiathos, Greece, 30 May – 1 June, (2005), “Dynamic Analysis of Beams Including Warping and Shear Deformation Effects – Application in Bridge Deck Analysis”, 355-364 (Sapountzakis, Mokos and Koroneou).
 43. 5th International Conference on Computation of Shell and Spatial Structures IASS/IACM 2005, Saltzburg, Austria, June 1-4, (2005), “3-D Beam Element of Composite Cross Section Including Warping and Shear Deformation Effects”, pp.130 (Sapountzakis and Mokos).
 44. Eurosteel Conference on Steel and Composite Structures, Maastricht, The Netherlands, June 8-10, (2005), “A BEM Solution to Transverse Shear Stresses in Composite Steel – Concrete Beams”, 4.3, pp.67-74 (Mokos and Sapountzakis).
 45. 5th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Limassol, Cyprus, 29 June – 1 July, (2005), “Flexural – Torsional Buckling Analysis of Beams by BEM”, pp.787-794 (Sapountzakis and Tsiatas).
 46. 5th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Limassol, Cyprus, 29 June – 1 July, (2005), “Shear Deformation Coefficients in Composite Beams by BEM”, pp.135-142 (Mokos and Sapountzakis).
 47. Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Rome, Italy, 30August – 2 September, (2005), “Flexural – Torsional Vibration of Beams by BEM”, pp.259-260 (Sapountzakis and Tsiatas).
 48. 5o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, (2005), “Αξιοπιστία Θεωρίας Λεπτότοιχων Διατομών Βάσει της Ακριβούς Θεωρίας Στρέψης”, Τόμος II, σελ.116-123 (Σαπουντζάκης και Mώκος).
 49. 28th World Conference on Boundary Elements and other Mesh Reduction Methods, Skiathos, Greece, 10-12 May, (2006), “Shear Deformation Effect in Nonlinear Analysis of Spatial Beams Subjected to Variable Axial Loading by BEM”, pp.101-110 (Sapountzakis and Mokos).
 50. The 2006 IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics (CM’06), Chalkida, Evia Island, 11-13 May, (2006), “Influence of the Interface Forces to the Analysis of Beam Stiffened Plates”, pp.151-165 (Sapountzakis and Mokos).
 51. III European Conference on Computational Mechanics – Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Lisbon, Portugal, 5–8 June, (2006), “A Displacement Solution to Transverse Shear Loading of Beams by BEM”, pp.215 (Sapountzakis and Protonotariou).
 52. III European Conference on Computational Mechanics – Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Lisbon, Portugal, 5–8 June, (2006), “Shear Deformation Effect in Nonlinear Analysis of Spatial Composite Beams Subjected in Variable Axial Loading by BEM”, pp.248 (Sapountzakis).
 53. International Association for Boundary Element Methods IABEM 2006 Conference, Graz, Austria, 10-12 July, (2006), “Shear Deformation Effect in Second-Order Analysis of Frames Subjected in Variable Axial Loading by BEM”, 131-134 (Sapountzakis and Mokos).
 54. International Association for Boundary Element Methods IABEM 2006 Conference, Graz, Austria, 10-12 July, (2006), “Flexural-Torsional Buckling and Vibration Analysis of Composite Beams”, 263-266 (Sapountzakis and Tsiatas).
 55. International Conference on Boundary Element Techniques, Paris, France, 4 – 6 September, (2006), “Shear Deformation Effect in Second-Order Analysis of Composite Frames Subjected in Variable Axial Loading by BEM”, 287-288 (Sapountzakis and Mokos).
 56. 8th International Conference on Computational Structures Technology, CCST06, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 12 – 15 September, (2006), “Dynamic Analysis of 3-D Composite Beam Elements Including Warping and Shear Deformation Effects”, 61-62 (Sapountzakis and Mokos).
 57. 8th International Conference on Computational Structures Technology, CCST06, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 12 – 15 September, (2006), “Analysis of Plates Stiffened by Arbitrarily Placed Parallel Beams”,29-30 (Sapountzakis and Mokos).
 58. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 25–27 Οκτωβρίου, (2006), “Επιρροή στρέβλωσης και διατμητικής παραμόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού με εφαρμογή σε χωρικές κατασκευές”, Τόμος Δ’, σελ.90-104 (Σαπουντζάκης και Mώκος).
 59. Sixth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures ERES, Bologna, Italy, 11 – 13 June, (2007), “Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, 443-452 (Sapountzakis and Mokos).
 60. Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2007, Rethymno, Crete, Greece, 13-15 June, (2007), “Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams with Deformable Connection”, pp.221 (Sapountzakis and Mokos).
 61. Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2007, Rethymno, Crete, Greece, 13-15 June, (2007), “Shear Deformation Effect in Flexural-Torsional Vibrations of Beams by BEM”, 217 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 62. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Συνέδριο για την Επιστημονική Έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πλωμάρι Λέσβου, 5-8 Ιουλίου, (2007), “Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός και Στρεπτοκαμπτικές Ταλαντώσεις Ομογενών ή Σύνθετων Ράβδων Σταθερής ή Μεταβλητής Διατομής Τυχόντος Σχήματος”, σελ.117-124 (Σαπουντζάκης, Γαντές και Τσιάτας).
 63. 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, 12-14 July, (2007), “Nonlinear Analysis of Beams of Variable Cross Section Including Shear Deformation Effect”, pp.377-384 (Sapountzakis and Panagos).
 64. 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, 12-14 July, (2007), “Nonlinear Inelastic Uniform Torsion of Bars by BEM”, pp.145-152 (Sapountzakis and Tsipiras).
 65. 8th International Conference on Boundary Element Techniques, Naples, Italy, 24-26 July, (2007), “Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams with Deformable Connection Using BEM”, pp.155-160 (Sapountzakis and Mokos).
 66. 6th German-Greek-Polish Symposium “Recent Advances in Mechanics, Alexandroupolis, Greece, 17-21 September, (2007), “Shear Deformation Effect in Flexural-Torsional Buckling Analysis of Composite Beams by BEM”, pp.113-114 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 67. 11th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Julians, Malta, 18 – 21 September, (2007), “Shear Deformation Effect in Flexural-Torsional Buckling Analysis of Beams Using the Boundary Element Method”, paper 103, pp.1-20 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 68. 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Thessaloniki, Greece, 19-21 June, (2008), “Shear Deformation Effect in Nonlinear Analysis of Composite Beams of Variable Cross Section”, paper 1206, pp.28 (Sapountzakis and Panagos).
 69. 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Thessaloniki, Greece, 19-21 June, (2008), “Nonlinear Inelastic Uniform Torsion of Composite Bars by BEM”, paper 1207, pp.29 (Sapountzakis and Tsipiras).
 70. 8th World Conference on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engrg (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 30 June – 04 July, (2008), “Effect of Axial Restraint in Composite Bars under Nonlinear Inelastic Uniform Torsion by BEM”, paper 397, pp.223 (Sapountzakis and Tsipiras).
 71. 9th International Conference on Boundary Element Techniques, Seville, Spain, 9-11 July, (2008), “Shear Deformation Effect in Plates Stiffened by Parallel Beams Using BEM”,215-222 (Sapountzakis and Mokos).
 72. Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, Greece, 02-05 September, (2008), “The Shear Deformation Effect in the Flexural-Torsional Vibration of Composite Beams Using the Boundary Element Method”, paper27 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 73. Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, Greece, 02-05 September, (2008), “Nonlinear Elastic Nonuniform Torsion of Bars of Arbitrary Cross Section Using the Boundary Element Method”, paper145 (Sapountzakis and Tsipiras).
 74. 5th European Conference on Steel and Composite Structures EUROSTEEL 2008, Graz, Austria, 03-05 September, (2008), “An Improved Model for the Analysis of Composite Steel-Concrete Slab-and-Beam Structures”, 231-236 (Sapountzakis and Mokos).
 75. 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 02-04 Οκτωβρίου, (2008), “ Αξιοπιστία Θεωρίας Λεπτότοιχων Διατομών σε Δοκούς υπό μη Γραμμική Ελαστοπλαστική Ομοιόμορφη Στρέψη”, τόμος ΙΙ, σελ.451-458 (Σαπουντζάκης και Τσίπιρας).
 76. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 05-07 Νοεμβρίου, (2008), “Αντισεισμική Ανάλυση Ανωδομής Γεφυρών Μορφής Πλακοδοκού”, άρθρο 1772, σελ.255 (Σαπουντζάκης, Μώκος και Κορωναίου).
 77. Seventh International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures – ERES09, Limassol, Cyprus, 11-13 May, (2009), “Shear Deformation Effect in the Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, 357-366 (Sapountzakis and Mokos).
 78. Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, (2009), “Nonlinear Dynamic Analysis of Timoshenko Beams, paperCD142, pp.33 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 79. Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, (2009), “Nonlinear Nonuniform Torsional Vibrations of Bars by BEM, paperCD143, pp.27 (Sapountzakis and Tsipiras).
 80. 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics – SEECCM 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, (2009), “Flexural – Torsional Postbuckling Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section”, paperSE129, pp.140 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 81. 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics – SEECCM 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, (2009), “Composite Bars of Arbitrary Cross Section in Nonlinear Elastic Nonuniform Torsion by BEM”, paperSE128, pp.132 (Sapountzakis and Tsipiras).
 82. International Conference on Computational Modelling and Advanced Simulations, Bratislava, Slovakia, 30 June – 03 July, (2009), “Nonlinear Dynamic Analysis of Timoshenko Beam-Columns Partially Supported on Elastic Foundation”, paper50, pp.105 (Sapountzakis and Kampitsis).
 83. 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, (2009), “Flexural – Torsional Nonlinear Analysis of Timoshenko Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, 99-109 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 84. 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, (2009), “Warping Shear Stresses in Nonlinear Nonuniform Torsional Vibrations of Bars by BEM”, 69-79 (Sapountzakis and Tsipiras).
 85. 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, (2009), “Secondary Torsional Moment Deformation Effect by BEM”, 81-88 (Sapountzakis and Mokos).
 86. 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, (2009), “Lateral Buckling Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, 89-98 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 87. Τhe Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2009, Funchal, Madeira Island, Portugal, 01-04 September, (2009), “Buckling Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, paper35 (Sapountzakis and Mokos).
 88. Τhe Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2009, Funchal, Madeira Island, Portugal, 01-04 September, (2009), “A Displacement Solution for Transverse Shear Loading of Composite Beams Using the Boundary Element Method”, paper208 (Sapountzakis and Mokos).
 89. 3rd Greek-Japan Workshop “Seismic Design, Observation, Retrofit of Foundations”, Santorini, Greece, 22 – 23 September, (2009), “Nonlinear Dynamic Analysis of Partially Supported Beam-Columns on Nonlinear Elastic Foundation Including Shear Deformation Effect”, pp.302-329 (Sapountzakis and Kampitsis).
 90. 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος, 21–23 Οκτωβρίου, (2009), “Επιρροή Χρόνιων Φαινομένων στην Ανάλυση Ανωδομής Γεφυρών Ωπλισμένου Σκυροδέματος Μορφής Πλακοδοκού”, άρθρο 260800, σελ.1-12 (Σαπουντζάκης, Μώκος και Κορωναίου).
 91. IV European Conference on Computational Mechanics – ECCM 2010, Paris, France, 16 – 21 May (2010), “Nonlinear Dynamic Analysis of Shear Deformable Beam-Columns on Nonlinear Two-Parameter Viscoelastic Foundation”, paper 47 (Sapountzakis and Kampitsis).
 92. 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12-14 July (2010), “Nonlinear Flexural – Torsional Dynamic Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, 319-327 (Sapountzakis and Dikaros).
 93. 11th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2010, Berlin, Germany, 12-14 July (2010), “Nonlinear Analysis of Shear Deformable Beam-Columns Partially Supported on Tensionless Winkler Foundation”, pp.398-405 (Sapountzakis and Kampitsis).
 94. 11th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2010, Berlin, Germany, 12-14 July (2010), “Nonlinear Nonuniform Torsional Vibrations of Shear Deformable Bars – Application to Torsional Postbuckling Configurations”, 482-489 (Sapountzakis and Tsipiras).
 95. Tenth International Conference on Computational Structures Technology CST2010, Valencia, Spain, 14-17 September (2010), “Nonlinear Analysis of Timoshenko Beams on a Tensionless Three-Parameter Foundation”, paper297 (Sapountzakis and Kampitsis).
 96. Tenth International Conference on Computational Structures Technology CST2010, Valencia, Spain, 14-17 September (2010), “Inelastic Nonuniform Torsion of Bars Using the Boundary Element Method”, paper294 (Sapountzakis and Tsipiras).
 97. 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών”, Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου, (2010), Μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση Κολωνοπασσάλων Βάθρων Γεφυρών – Εφαρμογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου και στη Γέφυρα του Μετσοβίτικου Ποταμού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ.1-24 (Σαπουντζάκης, Καμπίτσης και Κορωναίου).
 98. 3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2011, Corfu, Greece, 25-28 May (2011), “Nonlinear Effects in Flexural – Torsional Vibrations of Beams of Arbitrary Cross Section”, paper084 (Sapountzakis and Dikaros).
 99. IV International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering – COUPLED PROBLEMS 2011, Kos Island, Greece, 20 – 22 June (2011), “Shear Deformable Beams on Nonlinear Viscoelastic Foundation under Moving Loading”, paper16 (Sapountzakis and Kampitsis).
 100. 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June – 2 July (2011), “A Beam Element for Postbuckling Analysis Using BEM”, paper2 (Dourakopoulos and Sapountzakis).
 101. 12h International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Brasilia, Brazil, 13-15 July (2011), “Large Deflection Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, 125-132 (Sapountzakis and Dikaros).
 102. IABEM 2011 Symposium of the International Association for Boundary Element Methods, Brescia, Italy, 05-08 September (2011), “Secondary Torsional Moment Deformation Effect in Inelastic Nonuniform Torsion of Bars by BEM”, 323-330 (Tsipiras and Sapountzakis).
 103. The Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2011, Chania, Crete, Greece, 06-09 September (2011), “Nonlinear Inelastic Analysis of Beams on a Nonlinear Foundation”, paper138 (Sapountzakis and Kampitsis).
 104. The Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2011, Chania, Crete, Greece, 06-09 September (2011), “A Three-Dimensional Beam Including Torsional Warping and Shear Deformation Effects arising from Shear Forces and Secondary Torsional Moments”, paper137 (Mokos and Sapountzakis).
 105. Eighth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, ERES2011, Chianciano Terme, Italy, 07-09 September (2011), “Nonlinear Vibrations of Piles in Viscoelastic Foundations”, pp.151-162 (Sapountzakis and Kampitsis).
 106. 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου (2011), “Επιρροή Δευτερογενών Στρεπτικών Παραμορφώσεων στην Ανάλυση Ράβδων Τυχούσας Διατομής”, σελ.280-287 (Σαπουντζάκης, Τσίπηρας και Μώκος).
 107. 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου (2011), “Στρεπτική και Διατμητική Στρέβλωση στο Χωρικό Στοιχείο Δοκού Λαμβάνοντας Υπόψη τη Δευτερογενή Στρεπτική Ροπή – Εφαρμογή στην Ανάλυση Μεταλλικών Φορέων”, σελ.264-271 (Μώκος και Σαπουντζάκης).
 108. 13th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Prague, Czech Republic, 03-05 September (2012), “Inelastic Analysis of Beams on Two Parameter Elastoplastic Foundation”, pp. 387-392 (Sapountzakis and Kampitsis).
 109. 13th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Prague, Czech Republic, 03-05 September (2012), “Nonlinear Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, pp.134-140 (Sapountzakis and Dourakopoulos).
 110. The Eleventh International Conference on Computational Structures Technology CST2012, Dubrovnik, Croatia, 04-07 September (2012), “Nonlinear Flexural-Torsional Dynamic Analysis of Beams of Variable Cross Section Using the Boundary Element Method – Application to the Analysis of Wind Turbine Towers”, paper19 (Sapountzakis and Dikaros).
 111. The Eleventh International Conference on Computational Structures Technology CST2012, Dubrovnik, Croatia, 04-07 September (2012), “Nonlinear Inelastic Nonuniform Torsion of Bars Including the Secondary Torsional Moment Deformation Effect”, paper296 (Tsipiras and Sapountzakis).
 112. 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS 2012, Vienna, Austria, 10-14 September (2012), “Nonlinear Seismic Response Analysis of Piles in Nonlinear Viscoelastic Foundation”, 1-13 (Sapountzakis and Kampitsis).
 113. 10th HSTAM 2013 International Congress on Mechanics, Chania, Crete, Greece, 25-27 May (2013), “Deformable Connection Effect in the Large Deflection Analysis of Stiffened Plates”, 198, paper9 (Sapountzakis and Dikaros).
 114. 10th HSTAM 2013 International Congress on Mechanics, Chania, Crete, Greece, 25-27 May (2013), “Nonlinear Response of Wind Turbine Towers under Wind and Seismic Excitations”, 152, paper20 (Sapountzakis, Dikaros, Kampitsis and Panagiotakopoulos).
 115. 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2013, Kos Island, Greece, 12-14 June (2013), “Seismic Soil-Pile Kinematic and Inertia Interaction — 3D versus Beam Modeling”, paper1067 (Kampitsis, Sapountzakis, Giannakos and Gerolymos).
 116. 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2013, Kos Island, Greece, 12-14 June (2013), “Nonlinear Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams with Deformable Connection”, paper1463 (Dourakopoulos and Sapountzakis).
 117. III South-East Conference on Computational Mechanics – SEECCM III, Kos Island, Greece, 12-14 June (2013), “Warping Transmission in 3-D Beam Element Including Secondary Torsional Moment Deformation Effect”, paper2030 (Sapountzakis, Tsipiras and Gkesos).
 118. 14th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Paris, France, 16-18 July (2013), “Elastoplastic Dynamic Analysis of Beam-Foundation Systems Employing BEM”, 329-334 (Kampitsis and Sapountzakis).
 119. 14th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Paris, France, 16-18 July (2013), “Quadratic B-Splines in the Analog Equation Method for the Nonuniform Torsional Problem of Bars”, 388-393 (Sapountzakis and Tsiptsis).
 120. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2013, Cagliari, Sardinia, Italy, 03-06 September (2013), “Nonuniform Shear Warping Analysis of Composite Beams of Arbitrary Cross Section Using the Boundary Element Method”, paper211, pp.1-20 (Dikaros and Sapountzakis).
 121. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2013, Cagliari, Sardinia, Italy, 03-06 September (2013), “Cyclic Inelastic Response of Beam-Foundation Systems Using the Boundary Element Method”, paper212, pp.1-12 (Sapountzakis and Kampitsis).
 122. 15th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Florence (Firenze), Italy, 15-17 July (2014), “Advanced Beam Element for the Analysis of Engineering Structures”, 158-166 (Sapountzakis and Dikaros).
 123. 15th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Florence (Firenze), Italy, 15-17 July (2014), “Torsional Vibration Analysis of Bars Including Secondary Torsional Shear Deformation Effect by BEM”, 167-172 (Sapountzakis, Tsipiras and Argyridi).
 124. 15th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Florence (Firenze), Italy, 15-17 July (2014), “Generalized Warping Analysis of Composite Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, 173-180 (Dikaros and Sapountzakis).
 125. 11th World Conference on Computational Mechanics WCCM XI – 5th European Conference on Computational Mechanics ECCM V, Barcelona, Spain, 20-25 July (2014), “Boundary Element Formulation for the Inelastic Dynamic Analysis of Beams”, paperA2923 (Kampitsis and Sapountzakis).
 126. The Twelfth International Conference on Computational Structures Technology CST2014, Naples, Italy, 2-5 September (2014), “Composite Bars Subject to Uniform Torsion with Deformable Shear Connection Using the Boundary Element Method”, paper197, pp.1-12 (Mokos and Sapountzakis).
 127. The Twelfth International Conference on Computational Structures Technology CST2014, Naples, Italy, 2-5 September (2014), “Generalized Warping Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section Using Isogeometric Methods”, paper253, pp.1-19 (Sapountzakis and Tsiptsis).
 128. 8th Hellenic National Conference of Steel Structures, Tripoli, Greece, 02-04 October (2014), “An Advanced Beam Element for the Analysis of Steel Structures”, 39-40, pp.1-8 (Sapountzakis and Dikaros).
 129. 8th Hellenic National Conference of Steel Structures, Tripoli, Greece, 02-04 October (2014), “A New Computational Tool for the Inelastic Analysis of Steel Structures”, 43-44, pp.1-7 (Kampitsis and Sapountzakis).
 130. 5th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2015, Crete, Greece, 25-27 May (2015), “Generalized Warping Effect in the Dynamic Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section”, paperC441 (Dikaros, Sapountzakis, Argyridi and Papadopoulos).
 131. III International Conference on Isogeometric Analysis, Trondheim, Norway, 01-03 June (2015), “Isogeometric Methods in Torsional Vibration Analysis of Bars Including Secondary Torsional Shear Deformation Effect”, pp.48 (Sapountzakis and Tsiptsis).
 132. 16th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Valencia, Spain, 06-08 July (2015), “Analysis of Beams Including Cross Sectional Warping and In-plane Deformation by BEM”, pp.215-222 (Dikaros and Sapountzakis).
 133. 16th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Valencia, Spain, 06-08 July (2015), “Advanced Beam Element Under Longitudinal External Loading by BEM”, pp.267-272 (Sapountzakis, Tsellos and Dikaros).
 134. 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, 12-15 July (2015), “Structural Optimization Design of Wind Turbine Tower Using Game Theory”, p.148, pp.1-9 (Kampitsis, Panagiotakopoulos, Koumousis and Sapountzakis).
 135. 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, 12-15 July (2015), “Analysis of Framed Structures Including Generalized Warping Effects”, p.33, pp.1-10 (Sapountzakis, Dikaros, Argyridi and Panos).
 136. Eighth International Conference on Advances in Steel Structures ICASS2015, Lisbon, Portugal, 21–24 July (2015), “Generalized Warping Analysis of Curved Beams by Isogeometric Methods”, paper123, pp.1-20 (Sapountzakis and Tsiptsis).
 137. The Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2015, Prague, Czech Republic, 01-04 September (2015), “Analysis of Rotating Beams by the Boundary Element Method”, paper232, pp.1-16 (Argyridi and Sapountzakis).
 138. 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Athens, Greece, 27-30 May (2016), “Distorsional Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, (Dikaros and Sapountzakis).
 139. 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Athens, Greece, 27-30 May (2016), “Generalized Warping in Flexural-Torsional Buckling Analysis of Composite Beams”, (Argyridi and Sapountzakis).
 140. 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2016), Hersonissos, Crete, Greece, 05-10 June (2016), “A Fibre Plasticity Model for the Dynamic Analysis of Wind Turbine Towers”, (Kampitsis and Sapountzakis).
 141. 1st International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC2016, Chania, Crete, Greece, 28-30 June (2016), “Higher Order Beam Theories and Isogeometric Methods in the Analysis of Curved Bridges”, (Sapountzakis and Tsiptsis).
 142. 1st International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC2016, Chania, Crete, Greece, 28-30 June (2016), “KDamper Concept in Seismic Isolation of Bridges”, (Sapountzakis, Syrimi, Pantazis and Antoniadis).
 143. 9th German-Greek-Polish Symposium on “Recent Advances in Mechanics”, Chania, Crete, Greece, 04-09 September (2016), “Isogeometric Methods in Higher-Order Curved Beam Theories”, (Tsiptsis and Sapountzakis).
 144. 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15-17 June (2017), “Higher Order Beam Element for the Local Buckling Analysis of Beams”, (Argyridi and Sapountzakis).
 145. 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15-17 June (2017), “Isogeometric Methods in Dynamic Analysis of Curved Beams Including Warping and Distortional Effects”, (Tsiptsis and Sapountzakis).
 146. 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15-17 June (2017), “Parameter Optimization of the Kdamper Concept in Seismic Isolation of Bridges Using Harmony Search Algorithm”, (Syrimi, Sapountzakis, Tsiatas and Antoniadis).
 147. 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, 15-17 June (2017), “Implementation of the Kdamper Concept to Wind Turbine Towers”, (Kapasakalis, Sapountzakis and Antoniadis).
 148. Safe Athens 2017 New Technologies & Civil Protection, Athens, Greece, 28-30 June (2017), “New Concepts for the Seismic Protection of Structures Based on Negative Stiffness Damping and Seismic Metamaterials”, (Antoniadis I., Sapountzakis I., Syrimi P., Kapasakalis K. and Sapountzakis E.J.).
 149. 20th International Conference on Composite Structures, ICCS20, Paris, France, 04-07 September (2017), “Higher-Order Theory for the Analysis of Composite Beams”, (Sapountzakis and Dikaros).
 150. 9th Hellenic National Conference of Steel Structures, Larisa, Greece, 05-07 October (2017), “Generalized Warping in Flexural-Torsional Postbuckling Analysis of Composite Beams”, (Argyridi and Sapountzakis).
 151. 18th TCG Concrete Conference, Athens, Greece, 29-31 March (2018), “Optimum Design of a Seismic Isolation System with Negative Stiffness Elements – Application on Bridge Structures”, (Syrimi, Sapountzakis and Tsiatas).
 152. 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, Greece, 04-06 June (2018), “Nonlinear Local Buckling Analysis of Beams Employing Higher Order Beam Theories”, (Argyridi and Sapountzakis).
 153. 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, Greece, 04-06 June (2018), “A Fiber Approach to the Large Deflection Analysis of Beams by BEM”, (Tsiatas, Siokas and Sapountzakis).
 154. 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, Greece, 04-06 June (2018), “KDamper Concept in Seismic Isolation of Multi Storey Building Structures”, (Kapasakalis, Sapountzakis and Antoniadis).
 155. 16th European Conference on Earthquake Engineering, 16ECEE, Thessaloniki, Greece, 18-21 June (2018), “KDamper Concept Vs Other Devices for Seismic Effects Mitigation on Bridge Structures”, (Syrimi, Sapountzakis and Antoniadis).
 156. 16th European Conference on Earthquake Engineering, 16ECEE, Thessaloniki, Greece, 18-21 June (2018), “Optimal Design of the KDamper Concept for Structures on Compliant Supports”, (Kapasakalis, Sapountzakis and Antoniadis).
 157. Eighth International Conference on Thin-Walled Structures (ICTWS 2018), Lisbon, Portugal, 24-27 July (2018), “Higher Order Beam Theories in Local Bucking Analysis of Beams – Application in Standard Steel Profiles”, (Argyridi, Sapountzakis and Tsalamegka).
 158. The Thirteenth International Conference on Computational Structures Technology CST2018, Sitges, Barcelona, Spain, 4-6 September (2018), “Novel Devices with Negative Stiffness Elements for Seismic Isolation of Bridges on Compliant Base”, (Syrimi, Sapountzakis and Antoniadis).
 159. The Thirteenth International Conference on Computational Structures Technology CST2018, Sitges, Barcelona, Spain, 4-6 September (2018), “Local Bucking Analysis of Thin- or Thick- Walled Beams Employing Advanced Beam Elements”, (Argyridi, Sapountzakis and Chatzopoulos).
 160. The Thirteenth International Conference on Computational Structures Technology CST2018, Sitges, Barcelona, Spain, 4-6 September (2018), “Kdamper Concept in Seismic Isolation of Building Structures with Soil Structure Interaction”, (Kapasakalis, Sapountzakis and Antoniadis).
 161. International Conference on Key Enabling Technologies 2019 KEYTECH2019, Istanbul, Turkey, 24-26 April (2019), “Advanced Negative Stiffness Absorbers for the Seismic Protection of Structures”, (Antoniadis, Kapasakalis and Sapountzakis).
 162. 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC 2019, Crete, Greece, 23-26 June (2019), “Isolation or Damping? A Soil-Dependent Approach Based on the KDamper Concept”, (Antoniadis, Kapasakalis and Sapountzakis).
 163. 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC 2019, Crete, Greece, 23-26 June (2019), “Negative Stiffness Elements in Seismic Isolation of Bridges”, (Sapountzakis, Kapasakalis and Antoniadis).
 164. 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2019, Crete, Greece, 24-26 June (2019), “Control of Multi Storey Building Structures with a New Passive Vibration Control System Combining Base Isolation with KDamper”, (Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 165. 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, 01-04 September (2019), “KDamper Concept for Base Isolation and Damping of High-Rise Building Structures”, (Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 166. 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, 01-04 September (2019), “Frequency Based Design of the KDampr Concept for Seismic Isolation of Bridges”, (Kapasakalis, Alamir, Antoniadis and Sapountzakis).
 167. 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, 01-04 September (2019), “Design and Optimization of the Kdamper Concept for Seismic Protection of Bridges”, (Bollano, Kapasakalis, Sapountzakis and Antoniadis).
 168. 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, 01-04 September (2019), “Higher Order Beam Theory in Local Buckling Analysis of Laterally Braced Beams”, (Argyridi, Florakis and Sapountzakis).
 169. 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, 01-04 September (2019), “Higher Order Beam Theory in Linear Analysis of Beams – Axial Modes of Arbitrary Cross Sections”, (Argyridi, Chatzopoulos and Sapountzakis).
 170. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, 05-07 Σεπτέμβριος (2019), “Καινοτόμα Συστήματα Μόνωσης με Στοιχεία Αρνητικής Στιβαρότητας για τη Σεισμική Προστασία των Κατασκευών”, (Καπασακάλης, Αντωνιάδης και Σαπουντζάκης).
 171. 12th International Congress on Mechanics 12HSTAM2019, Thessaloniki, Greece, 22-25 September (2019), “Implementation of the KDamper Concept for Base Isolation to a Typical Concrete Building Structure”, (Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 172. 12th International Congress on Mechanics 12HSTAM2019, Thessaloniki, Greece, 22-25 September (2019), “Axial Normal Stress Distribution of Axially Loaded Beams by Higher Order Beam Theory”, (Argyridi and Sapountzakis).
 173. 11th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020, Athens, Greece, 23-26 November (2020), “Comparison of Alternative Dynamic Vibration Mitigation Approaches for Wind Turbine Towers”, (Kapasakalis, Bollano, Sapountzakis and Antoniadis).
 174. 11th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020, Athens, Greece, 23-26 November (2020), “Optimal Design of Advanced Negative Stiffness Absorbers”, (Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 175. 11th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020, Athens, Greece, 23-26 November (2020), “Advanced Negative Stiffness Vibration Absorber Coupled with Soil-Structure Interaction for Seismic Protection of Buildings”, (Kapasakalis, Alvertos, Mantakas, Antoniadis and Sapountzakis).
 176. 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2021, streamed from Athens, Greece, 28-30 June (2021), “Seismic Protection of Multi-Story Structures with Novel Vibration Absorption Devices Combining Negative Stiffness and Inerter”, (Kapasakalis, Florakis, Antoniadis and Sapountzakis).
 177. 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2021, streamed from Athens, Greece, 28-30 June (2021), “Stiff Dynamic Absorbers for the Vertical Seismic Protection of Structures”, (Kalogerakou, Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 178. 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2021, streamed from Athens, Greece, 28-30 June (2021), “Vibration Control of Wind Turbine Towers with KDamper-Based Designs”, (Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 179. 10th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Virtual Congress, 05-07 July (2021), “Novel Negative Stiffness Stiff Seismic Base Absorbers for Horizontal Seismic Protection of Structures”, (Florakis, Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 180. 27th International Congress on Sound and Vibration ICSV27 2021, Virtual Congress, 11-16 July (2021), “Seismic Protection of Multi Story Building Structures with Distributed KDamper Devices”, (Kapasakalis, Florakis, Antoniadis and Sapountzakis).
 181. 27th International Congress on Sound and Vibration ICSV27 2021, Virtual Congress, 11-16 July (2021), “Novel Negative Stiffness Devices Based on KDamper for Vertical Vibration Absorption of Structures”, (Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 182. 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC 2022, Athens, Greece, 05-07 July (2022), “Locally Resonant Metamaterials with Dynamic Directional Amplification for Mitigation of Seismic Waves”, (Mantakas, Kalderon, Antoniadis and Sapountzakis).
 183. 28th International Congress on Sound and Vibration ICSV28 2022, Singapore, 24-28 July (2022), “Seismic Base Absorber with a Novel Negative Stiffness Mechanism for the Horizontal Seismic Protection of Structures”, (Florakis, Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 184. 28th International Congress on Sound and Vibration ICSV28 2022, Singapore, 24-28 July (2022), “Seismic Protection of Multi-Story Building Structures with Geometric Nonlinear Negative Stiffness-Based Oscillator”, (Kapasakalis, Florakis, Antoniadis and Sapountzakis).
 185. 13th International Congress on Mechanics 13HSTAM2022, Patras, Greece, 24-28 August (2022), “Optimum Design of a New Passive Vibration Control System on Onshore Monopile Wind Turbines”, (Kapasakalis, Kampitsis and Sapountzakis).
 186. 13th International Congress on Mechanics 13HSTAM2022, Patras, Greece, 24-28 August (2022), “A Novel Seismic Base Isolation Device for the Horizontal Protection of Structures Using a Negative Stiffness Mechanism with Gas Springs”, (Florakis, Kapasakalis, Antoniadis and Sapountzakis).
 187. 13th International Congress on Mechanics 13HSTAM2022, Patras, Greece, 24-28 August (2022), “Design of a Negative Stiffness Vibration Absorber for Seismic Upgrade of Residential Buildings on Rocking Foundations”, (Mantakas, Kapasakalis, Antoniou, Kalderon, Antoniadis and Sapountzakis).
 188. 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 20-22 (2022), “Σεισμική Προστασία Υφιστάμενων Κτιρίων με Σεισμική Βάση Απορρόφησης Κραδασμών Αρνητικής Στιβαρότητας”, (Καπασακάλης, Μάντακας, Καλδερών, Σαπουντζάκης και Αντωνιάδης).
 189. 9th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2023, Athens, Greece, 12-14 June (2023), “3D Numerical Investigation of an Extended KDamper Absorber for Seismic Retrofitting of Low-Rise Buildings”, (Mantakas, Kapasakalis, Kalderon, Antoniou, Antoniadis and Sapountzakis).
 190. 9th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2023, Athens, Greece, 12-14 June (2023), “Performance Evaluation of Negative Stiffness-Based Vibration Control Devices for Seismic Protection of Building Structures”, (Kapasakalis, Mantakas, Kalderon, Antoniou and Sapountzakis).
 191. XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, 02-05 July (2023), “Dimensioning and Realistic Design of a Novel Based Negative Stiffness Seismic Isolator”, (Florakis, Kapasakalis, Antoniadis, Sapountzakis).
 192. XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, 02-05 July (2023), “Design and Experimental Verification of an Extended KDamper – Based Vibration Absorber”, (Mantakas, Chondrogiannis, Kalderon, Kapasakalis, Chatzi, Sapountzakis and Antoniadis).
 193. XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, 02-05 July (2023), “Novel Vibration Control Systems on Offshore Monopile Wind Turbines”, (Kapasakalis, Kampitsis and Sapountzakis).
 194. XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, 02-05 July (2023), “Seismic Protection of Multi-Story Buildings with Distributed Negative Stiffness Absorbers”, (Kapasakalis, Florakis, Kapasakalis and Sapountzakis).
 195. 29 th International Congress on Sound and Vibration ICSV29, Prague, Czech Republic, 09-13 July (2023), “Design and Implementation of a Negative Stiffness Seismic Absorber that Accounts for Geometric and Material Nonlinearity”, (Theodorou, Kapasakalis and Sapountzakis).
 196. 29th International Congress on Sound and Vibration ICSV29, Prague, Czech Republic, 09-13 July (2023), “Multi-Objective Optimization of a Seismic Base Absorber Incorporating Negative Stiffness”, (Florakis, Kapasakalis, Antoniadis, Sapountzakis).