Τεχνικές Εκθέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΣΤ1.    Sapountzakis E. (1994) “Report on the Static and Dynamic Analysis of the Rion – Antirrion Bridge by the Group ‘Gefyra’ with Emphasis on the Main Bridge Superstructure and the Approach Viaducts”, Project: Design – Construction, Financing & Operation of the Rion-Antirion Fixed Link, Έκθεση δημοσιευθείσα από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Έργου Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου.

ΣΤ2.    Sapountzakis E. (1995) “Technical Review of Further Submissions by the Gefyra Group. Bridge Engineering Aspects (Approach Viaducts only) ”, Project: Design – Construction, Financing & Operation of the Rion-Antirion Fixed Link, Assistance to the Service and Committees, Tender Evaluation, Έκθεση δημοσιευθείσα από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Έργου Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου στο Παράρτημα Α.

ΣΤ3.    Σαπουντζάκης Ε., Γαντές Χ. και Τσιάτας Γ. (2006) “Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός Ομογενών ή Σύνθετων Ράβδων Σταθερής ή Μεταβλητής Διατομής Τυχόντος Σχήματος”, Τελική Έκθεση ερευνητικού προγράμματος «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια» υποβληθείσα στην ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Νοέμβριος.

ΣΤ4.    Sapountzakis E. (2014) “Verification Examples for SCADA Pro”, Research Project 62318200, Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens – ACE-Hellas S.A., Athens.

ΣΤ5.    Sapountzakis E.J. (2015) “Calculation of Shear Areas and Torsional Constant Using the Boundary Element Method with Scada Pro Software”, Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens – ACE-Hellas S.A., Athens.