Διατριβές

  • Σαπουντζάκης Ε.Ι. (1991)

    “Συμβολή στην Επίλυση Προβλημάτων Στατικής και Δυναμικής Συμπεριφοράς Πλακών με τη Μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων”, Αθήνα (σελ. 261). Διατριβή για την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορα Μηχανικού του Ε.Μ.Π.

  • Sapountzakis E.J. (1994)

    “A Contribution to Static and Dynamic Analysis of Certain Plate Bending Problems Using BEM”, Boundary Elements Communications, 5(1), 39.

  • Sapountzakis E.J. (1985)

    “The Exact Solution of Elastic Plates by Using Algebraic Inversion of the Matrix Equations Resulting from the Application of Levy’s Method”, Dissertation for the M.Sc., DIC Degree in Concrete Structures, Imperial College of Science and Technology, London (p.126).