Εκδότης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Επίτιμος Εκδότης (Honorary Editor) του διεθνούς περιοδικού : Ιnternational Frontier Science Letters (ISSN: 2349-4484), SciPress Ltd., Switzerland (2015-)

Κύριος Εκδότης (Editor-in-Chief) των διεθνών περιοδικών : 

 • The Open Numerical Methods JournalBentham Science Publishers Ltd. (2011-2014)
 • Architecture and Urban Design, Scientific Online Publishing (2015-)
 • Journal of Building Material and Structural Engineering-JBMSE, Technoarete Research and Development Association (2017-)
 • UPI Journal of Engineering and Technology, Unique Pub International  (2018-).

Εκδότης (Section Editor) των διεθνών περιοδικών : 

 • The Open Mathematics Journal (Numerical Methods)Bentham Science Publishers Ltd. (2014-)
 • Current Chinese Engineering Science Journal, Bentham Science Publishers Ltd. (2019-)

Ακαδημαϊκός Εκδότης (Academic Editor) των διεθνών περιοδικών : 

 • Advances in Civil Engineering, Hindawi Publishing Corporation (2010-2012)
 • Current Journal of Applied Science and Technology, Sciencedomain International (2017-)
 • Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation (2012-)
 • International Scholarly Research Notices, Hindawi Publishing Corporation (2014-)

Περιφερειακός Eκδότης (Regional Editor) των διεθνών περιοδικών :

 • Recent Patents on Computer ScienceBentham Science Publishers Ltd. (2010-)
 • Recent Patents on EngineeringBentham Science Publishers Ltd. (2015-)

Αναπληρωτής Eκδότης (Associate Editor) των διεθνών περιοδικών :

 • WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, World Scientific and Engineering Academy and Society (2006-)
 • Advances in Civil Engineering, Hindawi Publishing Corporation (2019-)

Αναπληρωτής Eκδότης (Associate Editor) των διεθνών περιοδικών :

 • WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, World Scientific and Engineering Academy and Society (2006-)
 • Advances in Civil Engineering, Hindawi Publishing Corporation (2019-)
 • International Journal of Engineering Sciences and Technologies, Universal Publishing (2023-)

Μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) των διεθνών περιοδικών :

 • Advances in Architecture and Civil Engineering, Auctores.
 • Advances in Civil Engineering, Hindawi Publishing Corporation.
 • Architecture and Urban Design, Scientific Online Publishing (SOP).
 • Buildings, MDPI.
 • Computers & Structures, Elsevier B.V.
 • Coupled Systems Mechanics (CSM), An International Journal, Techno Press.
 • Current Advances in Civil Engineering (CACE), American V-King Scientific Publishing Ltd.
 • Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
 • Evolving Trends in Engineering & Technology (E-TET), Society for Mathematical Services & Standards.
 • Insight – Mechanics, PiscoMed Publishing Pte. Ltd.
 • International Journal of Advances in Civil Engineering and Architecture-IJACEA, Global Research Publications.
 • International Journal of Civil Engineering and Construction Science, American Association for Science and Technology (AASCIT).
 • International Journal of Engineering, Science and Technology (IJEST), MultiCraft Ltd.
 • International Review of Civil Engineering (IRECE)Praise Worthy Prize.
 • ISRN Civil Engineering, Hindawi Publishing Corporation.
 • Jordan Journal of Civil Engineering (JJCE).
 • Journal of Applied and Computational Mechanics, Shahid Chamran University of Ahvaz.
 • Journal of Civil Engineering Research, Scientific & Academic Publishing.
 • Journal of Engineering and Technology Development.
 • Materials, MDPI.
 • Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Publishing Corporation.
 • Modern Civil and Structural Engineering, Isaac Scientific Publishing.
 • Open Journal of Civil Engineering (OJCE), Scientific Research Publishing.
 • Radical Journal of Mathematical Physics, Radical Research and Development Foundation.
 • Recent Patents on EngineeringBentham Science Publishers Ltd.
 • Research in Civil and Environmental Engineering (RCEE).
 • Research Journal of Mechanical Engineering, EnPress Publisher LLC.
 • Steel and Composite Structures, An International Journal, Techno Press.
 • The Asian Review of Civil Engineering
 • The Open Civil Engineering Journal, Bentham Science Publishers Ltd.
 • The Open Conference Proceedings Journal, Bentham Science Publishers Ltd.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού :

 • Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Δελτίο ΣΠΜΕ) (2010-2011).