Βιβλία, Διδακτικά Βοηθήματα

ΒΙΒΛΙΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

E1.      Σαπουντζάκης Ε.Ι. (1999) “Προσομοίωση Τεχνικών Έργων”, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΜΠ, (σελ.254).

E2.      Σαπουντζάκης Ε.Ι. (2005) “Θεωρία Πλακών”, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΜΠ, (σελ.340).

E3.      Παπαδρακάκης Μ., Κατσικαδέλης Ι., Σαπουντζάκης Ε. και Νεραντζάκη Μ. (2008) “Σύγχρονες Μέθοδοι Αναλύσεως Φορέων (Στατική ΙΙΙ)”, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΜΠ, (σελ. 430).

E4.      Σαπουντζάκης Ε.Ι. (2011) “Προβλήματα Γενικευμένης Θεωρίας Ελαστικών Ράβδων”, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΜΠ, (σελ.156).

Ε5.      Σαπουντζάκης Ε.Ι. (2014) “Στατική Ραβδωτών Φορέων – Ισοστατικοί Φορείς”, Αθήνα, Εκδόσεις Τσότρας, ISBN: 978-618-5066-21-5, (σελ.404).

E6.      Παπαδρακάκης Μ. και Σαπουντζάκης Ε.Ι. (2016) “Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων με Μητρωικές Μεθόδους – Μέθοδος Άμεσης Στιβαρότητας”, Αθήνα, Εκδόσεις Τσότρας, ISBN: 978-618-5066-41-3, (σελ.573).

E7.      Papadrakakis M. and Sapountzakis E.J. (2017) “Matrix Methods for Advanced Structural Analysis”, Butterworth – Heinemann, Elsevier, ISBN 978-0-12-811708-8, (p.518).