Διοικητικές Θέσεις

Διοικητικές Θέσεις

2024 εως σήμερα
Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
2023 εως σήμερα
Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης ΕΜΠ.
2023 εως σήμερα
Διευθυντής του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» με σύμπραξη του ΕΜΠ ως ακαδημαϊκού φορέα και του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως φορέα χρηματοδότησης (Έναρξη 10/2023).
2022 εως σήμερα
Διευθυντής του Εργαστηρίου Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
2022 εως σήμερα
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2022 εως σήμερα
Τακτικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το έργο «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του ΒΙΜ στην Ελλάδα».
2019 εως 2023
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ε.Μ.Π.
2016 - 2019
Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών Ε.Μ.Π.
2019 εως σήμερα
Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» Ε.Μ.Π.
2016 εως σήμερα
Πρόεδρος Τεχνικού Συμβουλίου Ε.Μ.Π.
2016 εως σήμερα
Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Η/Υ & Δικτύων Ε.Μ.Π.
2015 - 2019
Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» του Ε.Μ.Π.
2014 - 2018
Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) Ε.Μ.Π.
2014 - 2015
Μέλος Επιτροπής Ερευνητικών Θεμάτων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
2013 - 2015
Μέλος του Προεδρείου της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Διεθνών, Ευρωπαϊκών Διμερών Πανεπιστημιακών Σχέσεων του ΕΜΠ.
2012 εως σήμερα
Μέλος του Σπουδαστικού Συμβουλίου της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (Σ.Τ.Ε.Α.ΜΧ).
2007 εως σήμερα
Συντονιστής Επιτροπής Προβολής και Διεθνών Συνεργασιών Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
2006 εως σήμερα
Υπεύθυνος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για θέματα προγραμμάτων κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Socrates/Erasmus, Time, Tempus, Erasmus+).
2005 - 2010
Εκπρόσωπος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στην Ειδική Διατμημα-τική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Μηχανική» με συντονίζουσα τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ.
2004 - 2005
Εκπρόσωπος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στη Σύγκλητο Ε.Μ.Π.
1997 - 2008, 2013 εως σήμερα
Μέλος Γενικής Συνέλευσης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.