Διδακτορικές Διατριβές

Καθοδήγηση υποψηφίων διδακτόρων στην εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής (επιβλέπων της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής).

Απονεμηθέντα Διδακτορικά :

 • Μώκος Β.Γ. (2007) “Συμβολή στη Γενικευμένη Θεωρία Σύνθετων Ραβδωτών Φορέων με τη Μέθοδο Συνοριακών Στοιχείων”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Η Σύγκλητος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στην 3η Συνεδρίαση της 23.3.2010 αποφάσισε την απονομή του Θωμαϊδείου Βραβείου στην προαναφερθείσα διδακτορική διατριβή.

 • Ντουρακόπουλος Ι.Α. (2009) “Συμβολή στη Γραμμική και μη Γραμμική Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας – Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός Ράβδων Ομογενούς και Σύνθετης Διατομής”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Τσίπηρας Β.Ι. (2013) “Συμβολή στη Μη Γραμμική Ανάλυση Ράβδων Υποβαλλόμενων σε Στρεπτική Φόρτιση”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Καμπίτσης Α.Ε. (2014) “Γεωμετρικά Μη Γραμμική και Ανελαστική Ανάλυση Συστημάτων Αλληλεπίδρασης Δοκού – Εδάφους”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Το Ίδρυμα Δημήτρης Ν. Χωραφάς σε συνεργασία με την Ελβετική Ακαδημία Επιστημών Μηχανικής, την Ελβετική Ακαδημία Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, την Ελβετική Ακαδημία Επιστημών Ιατρικής και την Ελβετική Ακαδημία Φυσικών Επιστημών στη Συνεδρίαση της 03.07.2014 αποφάσισε την απονομή του Βραβείου των πλέον διακεκριμένων διδακτορικών σπουδαστών έως 30 ετών επιλεγμένων από 26 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια από 15 χώρες από όλο τον κόσμο (Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Σουηδία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Λιθουανία, Καναδά) στην προαναφερθείσα διδακτορική διατριβή.

 • Δίκαρος Ι.Χ. (2016) “Εξελιγμένες Θεωρίες Δοκού για την Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Τσιπτσής Ι.Ν. (2017) “Γενικευμένη Θεωρία Ευθύγραμμης και Καμπύλης Δοκού με Ισογεωμετρική Ανάλυση”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Αργυρίδη Α.Κ. (2019) “Γραμμική και Μη Γραμμική Ελαστική Ευστάθεια Ράβδων με Θεωρίες Δοκού Ανώτερης Τάξης”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 • Καπασακάλης Κ.Α. (2020) “Δυναμικά Συστήματα Απορρόφησης Ταλαντώσεων σε Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής μετά από αξιολόγηση αποφάσισε την απονομή του Βραβείου της Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής Νέων Ελλήνων Επιστημόνων 2021 στην προαναφερθείσα διδακτορική διατριβή. Η απονομή του βραβείου έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 5 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας.