Λοιπές Δημοσιεύσεις

Λοιπές Δημοσιεύσεις

Η1.      Σαπουντζάκης Ε.Ι., Τσίπηρας Β.Ι. και Μώκος Β.Γ. (2012) “Επιρροή Δευτερογενών Στρεπτικών Παραμορφώσεων στην Ανάλυση Ράβδων Τυχούσας Διατομής – Εφαρμογή στις Μεταλλικές Κατασκευές”, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), Νο.399, Ιαν.-Φεβρ., σελ.18-30.

Η2.      Σαπουντζάκης Ε. (2021) “Τι Σημαίνει το Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΜΠ- ΕΣΒΥΚ”, Construction, Υποδομές και Μεγάλα Τεχνικά Έργα, No. 03, Μάρτιος, σελ.56-57, ISSN:2732-6950.

Η3.      Μπουντουβής Α.Γ. και Σαπουντζάκης Ε.Ι. (2022) “Ιστορική Αναδρομή της Εξέλιξης και του Εκσυγχρονισμού των Υποδομών στην Ελλάδα”, Καθημερινή, Ειδική Έκδοση «Τα Μεγάλα Έργα που Αλλάζουν την Ελλάδα», Σεπτέμβριος, σελ.6-10.