Σπουδές

Σπουδές

1991
Διδάκτορας Μηχανικός του Ε.Μ.Π.

Θέμα διατριβής: "Συμβολή στην Επίλυση Προβλημάτων Στατικής και Δυναμικής Συμπεριφοράς Πλακών με τη Μέθοδο των Συνοριακών Στοιχείων" (ομόφωνη βαθμολογία διατριβής "Άριστα" της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής).

1985 - 1990
Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ)

Τομέα Δομοστατικής Ε.Μ.Π., όπου εκπόνησα διδακτορική διατριβή στην περιοχή Στατικού και Δυναμικού Υπολογισμού των Κατασκευών.

1986
Συμμετοχή σε σειρά διαλέξεων

με θέμα "Finite Element and Boundary Element Techniques from Mathematical and Εngineering Point of View" στο Διεθνές Κέντρο Μηχανικής (International Center for Mechanical Sciences, CISM) στο Udine Ιταλίας.

1984 - 1985
Μεταπτυχιακές σπουδές

στο Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου. Πτυχία Master (M.Sc.) και DIC.

1984
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Βαθμός διπλωματικής 10. Βαθμός πτυχίου 8.24 (2ος κατά σειρά επιτυχίας).

1978 - 1984
Σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π
1978
Εισαγωγή στην Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

μετά από εισαγωγικές εξετάσεις (3ος κατά σειρά επιτυχίας).

1972 - 1978
Γυμνασιακές σπουδές

στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Βαθμός απολυτηρίου άριστα (18 και 10/13).