Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

NTUA
2012 εως σήμερα
Καθηγητής Τομέα Δομοστατικής, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
2007 - 2012
Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Δομοστατικής, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
2002 - 2007
Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Δομοστατικής, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
1996 - 2002
Λέκτορας Τομέα Δομοστατικής, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
1985 - 1990
Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) Τομέα Δομοστατικής Ε.Μ.Π.

Στην Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικών (Σ.Τ.Ε.Α.Μ.Χ)

2007 εως σήμερα
Καθηγητής Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (Σ.Τ.Ε.Α.Μ.Χ.)
1990 - 2007
Επιμελητής Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ).

Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π)

2011 - 2017
Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Σ.Ε.Π.