Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (βάσει κρίσεως πλήρους κειμένου).

Γ1.       Katsikadelis J.T. and Sapountzakis E.J. (1986) “Numerical Evaluation of the Green Function for the Laplace Equation with Applications to Linear and Non-Linear Potential Problems by the Boundary Element Method”, Proc. of 3rd Interanational Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Porto Carras, Greece, Springer Verlag, Berlin, pp. 877-890.

Γ2.       Katsikadelis J.T. and Sapountzakis E.J. (1987) “Numerical Evaluation of the Green Function for the Biharmonic Equation Using BEM with Applications to Static and Dynamic Analysis of Plates”, Proc. of 9th International Conference on Boundary Element Methods in Engineering, University of Stuttgart, Springer Verlag, Berlin, Vol. 2, pp. 51-67.

Γ3.       Κατσικαδέλης Ι.Θ. και Σαπουντζάκης Ε.Ι. (1988) “Μία Νέα Μέθοδος Υπολογισμού Πλακών επί Ελαστικού Εδάφους”, Πρακτικά Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής, Αθήνα, Τόμος 2, σελ. 197-202.

Γ4.       Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1988) “Unilaterally Supported Plates on Elastic Foundation by the Boundary Element Method”, Proc. of the XVIIth International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Grenoble, pp. 165-166.

Γ5.       Katsikadelis J.T., Sapountzakis E.J. and Zorba E.G. (1988) “A BEM Approach to Static and Dynamic Analysis of Plates with Internal Supports”, Proc. of the 10th International Conference on Boundary Element Methods in Engineering, Southampton, Springer Verlag, Berlin, pp. 431-444.

Γ6.       Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1989) “A Boundary Element Solution for Plates with Variable Thickness”, Proc. of the 2nd National Congress of HSTAM, Vol.1, pp.212-226, Athens.

Γ7.       Katsikadelis J.T. and Sapountzakis E.J. (1989) “A BEM Solution to Dynamic Analysis of Plates with Variable Thickness”, Proc. of the 11th International Conference on Boundary Element Methods in Engineering, Cambridge, Massachussets, Springer Verlag, Berlin, Vol. 3, pp. 285-302.

Γ8.       Katsikadelis J.T., Yotis A.J. and Sapountzakis E.J. (1990) “An Integral Equation Approach to the Vibration Problem of Thick Elastic Plates”, Proc. of the European Conference on Structural Dynamics, EURODYN ’90, pp.869-875, Bochum, Germany.

Γ9.       Katsikadelis J.T. and Sapountzakis E.J. (1991) “Influence of the Inplane Boundary Conditions to the Buckling Load of Plate Panels”, Proc. of the 1st National Conference on Steel Structures, pp.163-176, Athens.

Γ10.     Katsikadelis J.T. and Sapountzakis E.J. (1991) “A BEM Solution to the Vibration Problem of Plates Under Inplane Forces with Application to Stability of Plates”, Proc. of the Polish – German – Greek Symposium on Dynamics and Stability of Continua, Pultusk, Poland.

Γ11.     Katsikadelis J.T. and Sapountzakis E.J. (1992) “A BEM Solution to Dynamic Analysis of Plates Subjected to Inplane Forces”, Proc. of the 1st European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Istanbul, Turkey, ASME, Vol.5, pp. 41-48.

Γ12.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1998) “Analysis of Plates Reinforced with Beams”, Proc. of the 5th National Congress on Mechanics, Ioannina, August 27-30, Vol.1, pp.92-100.

Γ13.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1998) “Dynamic Analysis of Plates Reinforced with Beams”, Proc. of the Eleventh European Conference on Earthquake Engineering, CNIT, Paris, September 6-11, Balkema, Rotterdam, pp.306.

Γ14.     Σαπουντζάκης Ε.Ι. και Κατσικαδέλης Ι.Θ. (1998) “Στατική και Δυναμική Ανάλυση Φορέων Ανωδομής Χαραδρογεφυρών Μορφής Πλακοδοκού”, Πρακτικά 2ου Διεπιστημονικού  Συνεδρίου “Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση”, Μέτσοβο 3-6 Ιουνίου, σελ.735-757.

Γ15.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1998) “Analysis of Ribbed Plate Systems Under Transverse and Inplane Loading”, Proc. of the 3rd National Conference on Steel Structures, Thessaloniki, October 30-31, pp.76-83.

Γ16.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1999) “Influence of the Inplane Boundary Conditions on the Buckling Load of Ribbed Plates”, Proc. of the 2nd European Conference on Steel Structures, Praha, Czech Republic, May 26-29, Vol.1, pp.71-74.

Γ17.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1999) “Evaluation of Interface Forces in Composite Steel – Concrete Structures”, Proc. of the 3rd National Congress on Computational Mechanics, Volos, June 24 – 26, pp.199-206.

Γ18.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1999) “Creep and Shrinkage Effect on Reinforced Concrete Slab-and-Beam Structures”, Proc. of the International Congress “Creating with Concrete”, Dundee, Scotland, September 6-10, Vol. Innovation in Concrete Structures, pp.531-542.

Γ19.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (1999) “Creep and Shrinkage Effect on the Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Slab-and-Beam Structures”, Proc. of the European Conference on Computational Mechanics, Münich, Germany, August 31 – September 3, pp.370.

Γ20.     Sapountzakis E.J. (2000) “Nonuniform Torsion of Composite Bars of Materials in Contact by the Boundary Element Method”, Proc. of the Fourth International Colloquium on Computation of Shell and Spatial Structures, Chania, Crete Greece, June 5-7, pp.14.

Γ21.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (2000) “Analysis of Prestressed Concrete Slab – and – Beam Structures”, Proc. of the Fourth International Colloquium on Computation of Shell and Spatial Structures, Chania, Crete Greece, June 5-7, pp.410.

Γ22.     Sapountzakis E.J. (2000) “Bridge Deck Structures in Nonuniform Torsion”, Proc. of the 16th Congress of IABSE : Structural Engineering for Meeting Urban Transportation Challenges, Lucerne, Switzerland, September 18-21, pp.150.

Γ23.     Σαπουντζάκης Ε.Ι. (2001), “Ερπυσμός και Συστολή Ξηράνσεως σε Φορείς Ανωδομής Χαραδρογεφυρών Μορφής Πλακοδοκού από Προεντεταμένο Σκυρόδεμα – Εφαρμογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου”, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού  Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές – Θεωρία και Πράξη”, Μέτσοβο 7-10 Ιουνίου, σελ.854-874.

Γ24.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2001) “Nonuniform Torsion of Composite Bars by the Boundary Element Method”, Proc. of the 2nd European Conference on Computational Mechaniccs, Cracow, Poland, June 26-29, pp.188.

Γ25.     Katsikadelis J.T. and Sapountzakis E.J. (2001) “A Realistic Estimation of the Effective Breadth of Ribbed Plates”, Proc. of the 6th National Congress on Mechanics, Thessaloniki, July 19-21, Volume I, pp.222-227.

Γ26.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (2001) “Optimised Model of Slab and Beam Structures”, Proc. of the 1st ALBERT CAQUOT International Conference, Paris-CNIT, October 3-5, pp.55-56.

Γ27.     Σαπουντζάκης Ε.Ι. και Εξαρχόπουλος Δ.N. (2001) “Απλοποιημένη μη Γραμμική Ανάλυση Γεφυρών” Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη, 28-30 Νοεμβρίου, σελ.607-616.

Γ28.     Sapountzakis E.J. and Katsikadelis J.T. (2002) “Interface Forces in Composite Steel-Concrete Structures with Deformable Connection” Proc. of the 4th National Congress on Steel Structures, Patras, May 24-25, pp.412-420.

Γ29.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2002) “Warping Shear Stresses in Nonuniform Torsion of Bars” Proc. of the 4th GRACM Congress on Computational Mechanis, Patras, June 27-29, pp.93.

Γ30.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2002) “Warping Shear Stresses in Nonuniform Torsion of Composite Bars” Proc. of the 5th World Cogress on Computational Mechanics, Austria, Vienna, July 7-12, pp.II-49.

Γ31.     Sapountzakis E.J. and Exarchopoulos D.N. (2002) “A Displacement Method Approach to Define the Behaviour Factor in Bridge Seismic Analysis” Proc. of the 12th European Conference on Earthquake Engineering, U.K., London, September 9-13.

Γ32.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2003) “Warping Shear Stresses in Nonuniform Torsion in Bridge Decks of Materials in Contact by BEM” Proc. of the 2nd MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, June 17-20, Vol.1, pp.623-627.

Γ33.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2003) “Nonuniform Torsion of Bars of Variable Thickness” Proc. of the Second International Structural Engineering and Construction Conference, Rome, Italy, September 23-26, Balkema Publishers, Vol.1, pp.583-588.

Γ34.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2003) “Nonuniform Torsion of Composite Bars of Variable Thickness by BEM” Advances in Computational & Experimental Engineering & Sciences, Ch.6, Composite Material Modelling, Proc. of the International Conference on Computational & Experimental Engineering & Sciences, Corfu Island, Greece, July 25-29.

Γ35.     Sapountzakis E.J. (2003) “Dynamic Analysis of Composite Steel-Concrete Structures with Deformable Connection” Proc. of the 20th International Conference “Steel Structures and Bridges 2003”, Czech Republic, Prague, September 17-20, pp.349-354.

Γ36.     Sapountzakis E.J. (2004) “Torsional Vibrations of Composite Bars by BEM”, Proc. of the 7th National Congress on Mechanics, HSTAM2004, Chania, Crete, June 24-26, Vol.I, pp.263-268.

Γ37.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2004) “3-D Beam Element of Variable Composite Cross Section Including Warping Effect” Proc. of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, ECCOMAS 2004, Jyväskylä, Finland, 24 – 28 July, Vol.I, pp.36.

Γ38.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2004) “A BEM Solution to Transverse Shear Loading of Beams” Proc. of the 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM 2004, Warsaw, Poland, 15 – 21 August, pp.199.

Γ39.     Sapountzakis E.J. (2004) “Torsional Vibrations of Composite Bars of Variable Thickness by BEM” Proc. of the International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA 2004, Leuven, Belgium, 20-22 September, pp.903-918.

Γ40.     Σαπουντζάκης Ε.Ι. και Κορωναίου Α.Δ. (2004) “Στατική και Δυναμική Ανάλυση Φορέων Μορφής Πλακοδοκού με Μερική Διατμητική Σύνδεση – Εφαρμογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου και στη Γέφυρα του Μετσοβίτικου Ποταμού”, Πρακτικά 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου”, Μέτσοβο, Σεπτέμβριος, σελ.567-594.

Γ41.     Sapountzakis E.J. and Tsiatas G.C. (2005) “Flexural Buckling Analysis of Composite Beams of Variable Cross-Section by BEM”, Proc. of the Coupled Problems 2005, Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Santorini, Greece, 25-28 May, pp.199.

Γ42.     Sapountzakis E.J., Mokos V.G. and Koroneou A.D. (2005) Dynamic Analysis of Beams Including Warping and Shear Deformation Effects – Application in Bridge Deck Analysis”, Proc. of the Fifth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures ERES 2005, Skiathos, Greece, 30 May – 1 June, pp.355-364.

Γ43.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2005) “3-D Beam Element of Composite Cross Section Including Warping and Shear Deformation Effects”, Proc. of the 5th International Conference on Computation of Shell and Spatial Structures IASS/IACM 2005, Saltzburg, Austria, June 1-4, pp.130.

Γ44.     Mokos V.G. and Sapountzakis E.J. (2005) “A BEM Solution to Transverse Shear Stresses in Composite Steel – Concrete Beams”, Proc. of the Eurosteel Conference on Steel and Composite Structures, Maastricht, The Netherlands, June 8-10, 4.3, pp.67-74.

Γ45.     Sapountzakis E.J. and Tsiatas G.C. (2005) “Flexural – Torsional Buckling Analysis of Beams by BEM”, Proc. of the 5th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Limassol, Cyprus, 29 June – 1 July, pp.787-794.

Γ46.     Mokos V.G. and Sapountzakis E.J. (2005) “Shear Deformation Coefficients in Composite Beams by BEM”, Proc. of the 5th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Limassol, Cyprus, 29 June – 1 July, pp.135-142.

Γ47.     Sapountzakis E.J. and Tsiatas G.C. (2005) “Flexural – Torsional Vibrations of Beams by BEM”, Proc. of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Rome, Italy, 30 August – 2 September, pp.259-260.

Γ48.     Σαπουντζάκης Ε.Ι. και Mώκος Β.Γ. (2005) “Αξιοπιστία Θεωρίας Λεπτότοιχων Διατομών Βάσει της Ακριβούς Θεωρίας Στρέψης”, Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου, ΤόμοςII, σελ.116-123.

Γ49.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2006) “Shear Deformation Effect in Nonlinear Analysis of Spatial Beams Subjected to Variable Axial Loading by BEM”, Proc. of the 28th World Conference on Boundary Elements and other Mesh Reduction Methods, Skiathos, 10-12 May, pp.101-110.

Γ50.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2006) “Influence of the Interface Forces to the Analysis of Beam Stiffened Plates”, Proc. of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics (CM’06), Chalkida, Evia Island, 11-13 May, pp.151-165.

Γ51.     Sapountzakis E.J. and Protonotariou V.M. (2006) “A Displacement Solution to Transverse Shear Loading of Beams by BEM”, Proc. of the III European Conference on Computational Mechanics – Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Lisbon, Portugal, 5–8 June, pp.215.

Γ52.     Sapountzakis E.J. (2006) “Shear Deformation Effect in Nonlinear Analysis of Spatial Composite Beams Subjected in Variable Axial Loading by BEM”, Proc. of the III European Conference on Computational Mechanics – Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering, Lisbon, Portugal, 5–8 June, pp.248.

Γ53.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2006) “Shear Deformation Effect in Second-Order Analysis of Frames Subjected in Variable Axial Loading by BEM”, Proc. of the International Association for Boundary Element Methods IABEM 2006 Conference, Graz, Austria, 10-12 July, pp.131-134.

Γ54.     Sapountzakis E.J. and Tsiatas G.C. (2006) “Flexural-Torsional Buckling and Vibration Analysis of Composite Beams”, Proc. of the International Association for Boundary Element Methods IABEM 2006 Conference, Graz, Austria, 10-12 July, pp.263-266.

Γ55.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2006) “Shear Deformation Effect in Second-Order Analysis of Composite Frames Subjected in Variable Axial Loading by BEM”, Proc. of the International Conference on Boundary Element Techniques, Paris, France, 4 – 6 September, pp.287-288.

Γ56.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2006) “Dynamic Analysis of 3-D Composite Beam Elements Including Warping and Shear Deformation Effects”, Proc. of the 8th International Conference on Computational Structures Technology, CCST06, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 12 – 15 September, pp.61-62.

Γ57.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2006) “Analysis of Plates Stiffened by Arbitrarily Placed Parallel Beams”, Proc. of the 8th International Conference on Computational Structures Technology, CCST06, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 12 – 15 September, pp.29-30.

Γ58.     Σαπουντζάκης Ε.Ι. και Mώκος Β.Γ. (2006) “Επιρροή στρέβλωσης και διατμητικής παραμόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού με εφαρμογή σε χωρικές κατασκευές”, Πρακτικά 15ου Συνεδρίου Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 25–27 Οκτωβρίου, Τόμος Δ’, σελ.90-104.

Γ59.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2007) “Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, Proc. of the Sixth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures ERES, Bologna, Italy, 11 – 13 June, pp.443-452.

Γ60.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2007) “Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams with Deformable Connection”, Proc. of the Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2007, Rethymno, Crete, Greece, 13-15 June, pp.221.

Γ61.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2007) “Shear Deformation Effect in Flexural-Torsional Vibrations of Beams by BEM”, Proc. of the Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2007, Rethymno, Crete, Greece, 13-15 June, pp.217.

Γ62.     Σαπουντζάκης E., Γαντές Χ. και Τσιάτας Γ. (2007) “Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός και Στρεπτοκαμπτικές Ταλαντώσεις Ομογενών ή Σύνθετων Ράβδων Σταθερής ή Μεταβλητής Διατομής Τυχόντος Σχήματος”, Πρακτικά ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Συνέδριο για την Επιστημονική Έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πλωμάρι Λέσβου, 5-8 Ιουλίου, σελ.117-124.

Γ63.     Sapountzakis E.J. and Panagos D.G. (2007) “Nonlinear Analysis of Beams of Variable Cross Section Including Shear Deformation Effect”, Proc. of the 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, 12-14 July, pp.377-384.

Γ64.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2007) “Nonlinear Inelastic Uniform Torsion of Bars by BEM”, Proc. of the 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, 12-14 July, pp.145-152.

Γ65.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2007) “Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams with Deformable Connection Using BEM”, Proc. of the 8th International Conference on Boundary Element Techniques, Naples, Italy, 24-26 July, pp.155-160.

Γ66.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2007) “Shear Deformation Effect in Flexural-Torsional Buckling Analysis of Composite Beams by BEM”, Proc. of the 6th German-Greek-Polish Symposium “Recent Advances in Mechanics”, Alexandroupolis, Greece, 17-21 September, pp.113-114.

Γ67.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2007) “Shear Deformation Effect in Flexural-Torsional Buckling Analysis of Beams Using the Boundary Element Method”, Proc. of the 11th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, St. Julians, Malta, 18 – 21 September, paper 103, pp.1-20.

Γ68.     Sapountzakis E.J. and Panagos D.G. (2008) “Shear Deformation Effect in Nonlinear Analysis of Composite Beams of Variable Cross Section”, Proc. of the 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Thessaloniki, Greece, 19-21 June, paper 1206, pp.28.

Γ69.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2008) “Nonlinear Inelastic Uniform Torsion of Composite Bars by BEM”, Proc. of the 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Thessaloniki, Greece, 19-21 June, paper 1207, pp.29.

Γ70.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2008) “Effect of Axial Restraint in Composite Bars under Nonlinear Inelastic Uniform Torsion by BEM”, Proc. of the 8th World Conference on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engrg (ECCOMAS 2008), Venice, Italy, 30 June – 04 July, paper 397, pp.223.

Γ71.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2008) “Shear Deformation Effect in Plates Stiffened by Parallel Beams Using BEM”, Proc. of the 9th International Conference on Boundary Element Techniques, Seville, Spain, 9-11 July, pp.215-222.

Γ72.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2008) “The Shear Deformation Effect in the Flexural-Torsional Vibration of Composite Beams Using the Boundary Element Method”, Proc. of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, Greece, 02-05 September, paper27.

Γ73.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2008) “Nonlinear Elastic Nonuniform Torsion of Bars of Arbitrary Cross Section Using the Boundary Element Method”, Proc. of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, Greece, 02-05 September, paper145.

Γ74.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2008) “An Improved Model for the Analysis of Composite Steel-Concrete Slab-and-Beam Structures”, Proc. of the 5th European Conference on Steel and Composite Structures EUROSTEEL 2008, Graz, Austria, 03-05 September, pp.231-236.

Γ75.     Σαπουντζάκης E.I. και Τσίπηρας Β.Ι. (2008) “Αξιοπιστία Θεωρίας Λεπτότοιχων Διατομών σε Δοκούς υπό μη Γραμμική Ελαστοπλαστική Ομοιόμορφη Στρέψη”, Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 02-04 Οκτωβρίου, τόμος ΙΙ, σελ.451-458.

Γ76.     Σαπουντζάκης E.I., Μώκος Β.Γ. και Κορωναίου Α.Δ. (2008) “Αντισεισμική Ανάλυση Ανωδομής Γεφυρών Μορφής Πλακοδοκού”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 05-07 Νοεμβρίου, άρθρο 1772, σελ.255.

Γ77.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2009) “Shear Deformation Effect in the Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, Proc. of the Seventh International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures – ERES09, Limassol, Cyprus, 11-13 May, pp.357-366.

Γ78.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2009) “Nonlinear Dynamic Analysis of Timoshenko Beams”, Proc. of the Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, paperCD142, pp.33.

Γ79.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2009) “Nonlinear Nonuniform Torsional Vibrations of Bars by BEM”, Proc. of the Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, paperCD143, pp.27.

Γ80.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2009) “Flexural – Torsional Postbuckling Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section”, Proc. of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics – SEECCM 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, paperSE129, pp.140.

Γ81.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2009) “Composite Bars of Arbitrary Cross Section in Nonlinear Elastic Nonuniform Torsion by BEM”, Proc. of the 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics – SEECCM 2009, Island of Rhodes, Greece, 22-24 June, paperSE128, pp.132.

Γ82.     Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2009) “Nonlinear Dynamic Analysis of Timoshenko Beam-Columns Partially Supported on Elastic Foundation”, Proc. of the International Conference on Computational Modelling and Advanced Simulations, Bratislava, Slovakia, 30 June – 03 July, paper50, pp.105.

Γ83.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2009) “Flexural – Torsional Nonlinear Analysis of Timoshenko Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, Proc. of the 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, pp.99-109.

Γ84.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2009) “Warping Shear Stresses in Nonlinear Nonuniform Torsional Vibrations of Bars by BEM”, Proc. of the 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, pp.69-79.

Γ85.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2009) “Secondary Torsional Moment Deformation Effect by BEM”, Proc. of the 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, pp.81-88.

Γ86.     Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2009) “Lateral Buckling Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, Proc. of the 10th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2009, Athens, Greece, 22-24 July, pp.89-98.

Γ87.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2009) “Buckling Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, Proc. of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2009, Funchal, Madeira Island, Portugal, 01-04 September, paper35.

Γ88.     Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2009) “A Displacement Solution for Transverse Shear Loading of Composite Beams Using the Boundary Element Method”, Proc. of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2009, Funchal, Madeira Island, Portugal, 01-04 September, paper208.

Γ89.     Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2009) “Nonlinear Dynamic Analysis of Partially Supported Beam-Columns on Nonlinear Elastic Foundation Including Shear Deformation Effect”, Proc. of the 3rd Greek-Japan Workshop “Seismic Design, Observation, Retrofit of Foundations”, Gazetas G., Goto Y. and Tazoh T. (eds.), Santorini, Greece, 22 – 23 September, pp.302-329.

Γ90.     Σαπουντζάκης E.I., Μώκος Β.Γ. και Κορωναίου Α.Δ. (2009) “Επιρροή Χρόνιων Φαινομένων στην Ανάλυση Ανωδομής Γεφυρών Ωπλισμένου Σκυροδέματος Μορφής Πλακοδοκού”, Πρακτικά 16ου Συνέδριου Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος, 21–23 Οκτωβρίου, άρθρο 260800, σελ.1-12.

Γ91.     Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2010) “Nonlinear Dynamic Analysis of Shear Deformable Beam-Columns on Nonlinear Two-Parameter Viscoelastic Foundation”, Proc. of the IV European Conference on Computational Mechanics – ECCM 2010, Paris, France, 16 – 21 May, paper 47.

Γ92.     Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2010) “Nonlinear Flexural – Torsional Dynamic Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, Proc. of the 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12-14 July, pp.319-327.

Γ93.     Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2010) “Nonlinear Analysis of Shear Deformable Beam-Columns Partially Supported on Tensionless Winkler Foundation”, Proc. of the 11th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2010, Berlin, Germany, 12-14 July, pp.398-405.

Γ94.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2010) “Nonlinear Nonuniform Torsional Vibrations of Shear Deformable Bars – Application to Torsional Postbuckling Configurations”, Proc. of the 11th International Conference on Boundary Element Techniques – BETEQ 2010, Berlin, Germany, 12-14 July, pp.482-489.

Γ95.     Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2010) “Nonlinear Analysis of Timoshenko Beams on a Tensionless Three-Parameter Foundation”, Proc. of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology CST2010, Valencia, Spain, 14-17 September, paper297.

Γ96.     Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2010) “Inelastic Nonuniform Torsion of Bars Using the Boundary Element Method”, Proc. of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology CST2010, Valencia, Spain, 14-17 September, paper294.

Γ97.     Σαπουντζάκης Ε.Ι., Καμπίτσης Α.Ε. και Κορωναίου Α.Δ. (2010) “Μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση Κολωνοπασσάλων Βάθρων Γεφυρών – Εφαρμογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου και στη Γέφυρα του Μετσοβίτικου Ποταμού”, Πρακτικά 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. “Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών”, Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου, σελ.1-24.

Γ98.     Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2011) “Nonlinear Effects in Flexural – Torsional Vibrations of Beams of Arbitrary Cross Section”, Proc. of the 3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2011, Corfu, Greece, 25-28 May, paper084.

Γ99.     Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2011) “Shear Deformable Beams on Nonlinear Viscoelastic Foundation under Moving Loading”, Proc. of the IV International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering – COUPLED PROBLEMS 2011, Kos Island, Greece, 20 – 22 June, paper16.

Γ100.   Dourakopoulos J.A. and Sapountzakis E.J. (2011) “A Beam Element for Postbuckling Analysis Using BEM”, Proc. of the 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, 30 June – 2 July, paper2.

Γ101.   Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2011) “Large Deflection Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, Proc. of the 12h International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Brasilia, Brazil, 13-15 July, pp.125-132.

Γ102.   Tsipiras V.J. and Sapountzakis E.J. (2011) “Secondary Torsional Moment Deformation Effect in Inelastic Nonuniform Torsion of Bars by BEM”, Proc. of the IABEM 2011 Symposium of the International Association for Boundary Element Methods, Brescia, Italy, 05-08 September, pp.323-330.

Γ103.   Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2011) “Nonlinear Inelastic Analysis of Beams on a Nonlinear Foundation”, Proc. of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2011, Chania, Crete, Greece, 06-09 September, paper138.

Γ104.   Mokos V.G. and Sapountzakis E.J. (2011) “A Three-Dimensional Beam Including Torsional Warping and Shear Deformation Effects arising from Shear Forces and Secondary Torsional Moments”, Proc. of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2011, Chania, Crete, Greece, 06-09 September, paper137.

Γ105.   Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2011) “Nonlinear Vibrations of Piles in Viscoelastic Foundations”, Proc. of the Eighth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, ERES2011, Chianciano Terme, Italy, 07-09 September, pp.151-162.

Γ106.   Σαπουντζάκης E.I., Τσίπηρας Β.Ι. και Μώκος Β.Γ. (2011) “Επιρροή Δευτερογενών Στρεπτικών Παραμορφώσεων στην Ανάλυση Ράβδων Τυχούσας Διατομής”, Πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου, σελ.280-287.

Γ107.   Μώκος Β.Γ. και Σαπουντζάκης E.I. (2011) “Στρεπτική και Διατμητική Στρέβλωση στο Χωρικό Στοιχείο Δοκού Λαμβάνοντας Υπόψη τη Δευτερογενή Στρεπτική Ροπή – Εφαρμογή στην Ανάλυση Μεταλλικών Φορέων”, Πρακτικά 7ου Εθνικού Συνεδρίου Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου – 01 Οκτωβρίου, σελ.264-271.

Γ108.   Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2012) “Inelastic Analysis of Beams on Two Parameter Elastoplastic Foundation”, Proc. of the 13th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Prague, Czech Republic, 03-05 September, pp.387-392.

Γ109.   Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2012) “Nonlinear Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams”, Proc. of the 13th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Prague, Czech Republic, 03-05 September, pp.134-140.

Γ110.   Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2012) “Nonlinear Flexural-Torsional Dynamic Analysis of Beams of Variable Cross Section Using the Boundary Element Method – Application to the Analysis of Wind Turbine Towers”, Proc. of The Eleventh International Conference on Computational Structures Technology CST2012, Dubrovnik, Croatia, 04-07 September, paper19.

Γ111.   Tsipiras V.J. and Sapountzakis E.J. (2012) “Nonlinear Inelastic Nonuniform Torsion of Bars Including the Secondary Torsional Moment Deformation Effect”, Proc. of The Eleventh International Conference on Computational Structures Technology CST2012, Dubrovnik, Croatia, 04-07 September, paper296.

Γ112.   Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2012) “Nonlinear Seismic Response Analysis of Piles in Nonlinear Viscoelastic Foundation”, CD-ROM Proc. of the 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), Eds.: Eberhardsteiner, J.; Böhm, H.J.; Rammerstorfer, F.G., Publisher: Vienna University of Technology, Austria, ISBN: 978-3-9502481-9-7, Vienna, Austria, 10-14 September, pp.1-13.

Γ113.   Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2013) “Deformable Connection Effect in the Large Deflection Analysis of Stiffened Plates”, Proc. of the 10th HSTAM 2013 International Congress on Mechanics, Chania, Crete, Greece, 25-27 May, pp.198, paper9.

Γ114.   Sapountzakis E.J., Dikaros I.C., Kampitsis A.E. and Panagiotakopoulos G.D. (2013) “Nonlinear Response of Wind Turbine Towers under Wind and Seismic Excitations”, Proc. of the 10th HSTAM 2013 International Congress on Mechanics, Chania, Crete, Greece, 25-27 May, pp.152, paper20.

Γ115.   Kampitsis A.E., Sapountzakis E.J., Giannakos S.K. and Gerolymos N.A. (2013) “Seismic Soil-Pile Kinematic and Inertia Interaction — 3D versus Beam Modeling”, Proc. of the 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2013, Kos Island, Greece, 12-14 June, paper1067.

Γ116.   Dourakopoulos J.A. and Sapountzakis E.J. (2013) “Nonlinear Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams with Deformable Connection”, Proc. of the 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering – COMPDYN 2013, Kos Island, Greece, 12-14 June, paper1463.

Γ117.   Sapountzakis E.J., Tsipiras V.J. and Gkesos P.G. (2013) “Warping Transmission in 3-D Beam Element Including Secondary Torsional Moment Deformation Effect”, Proc. of the III South-East Conference on Computational Mechanics – SEECCM III, Kos Island, Greece, 12-14 June, paper2030.

Γ118.   Kampitsis A.E. and Sapountzakis E.J. (2013) “Elastoplastic Dynamic Analysis of Beam-Foundation Systems Employing BEM”, Proc. of the 14th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Paris, France, 16-18 July, pp.329-334.

Γ119.   Sapountzakis E.J. and Tsiptsis I.N. (2013) “Quadratic B-Splines in the Analog Equation Method for the Nonuniform Torsional Problem of Bars”, Proc. of the 14th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques, Paris, France, 16-18 July, pp.388-393.

Γ120.   Dikaros I.C. and Sapountzakis E.J. (2013) “Nonuniform Shear Warping Analysis of Composite Beams of Arbitrary Cross Section Using the Boundary Element Method”, Proc. of  the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2013, Cagliari, Sardinia, Italy, 03-06 September, paper211, pp.1-20.

Γ121.   Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2013) “Cyclic Inelastic Response of Beam-Foundation Systems Using the Boundary Element Method”, Proc. of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2013, Cagliari, Sardinia, Italy, 03-06 September, paper212, pp.1-12.

Γ122.   Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2014) “Advanced Beam Element for the Analysis of Engineering Structures”, Proc. of the 15th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Florence (Firenze), Italy, 15-17 July, pp. 158-166.

Γ123.   Sapountzakis E.J., Tsipiras V.J. and Argyridi A.K. (2014) “Torsional Vibration Analysis of Bars Including Secondary Torsional Shear Deformation Effect by BEM”, Proc. of the 15th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Florence (Firenze), Italy, 15-17 July, pp.167-172.

Γ124.   Dikaros I.C. and Sapountzakis E.J. (2014) “Generalized Warping Analysis of Composite Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, Proc. of the 15th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Florence (Firenze), Italy, 15-17 July, pp.173-180.

Γ125.   Kampitsis A.E. and Sapountzakis E.J. (2014) “Boundary Element Formulation for the Inelastic Dynamic Analysis of Beams”, Proc. of the 11th World Conference on Computational Mechanics WCCM XI – 5th European Conference on Computational Mechanics ECCM V, Barcelona, Spain, 20-25 July, paperA2923.

Γ126.   Mokos V.G. and Sapountzakis E.J. (2014) “Composite Bars Subject to Uniform Torsion with Deformable Shear Connection Using the Boundary Element Method”, Proc. of the Twelfth International Conference on Computational Structures Technology CST2014, Naples, Italy, 2-5 September, paper197, pp.1-12.

Γ127.   Sapountzakis E.J. and Tsiptsis I.N. (2014) “Generalized Warping Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section Using Isogeometric Methods”, Proc. of the Twelfth International Conference on Computational Structures Technology CST2014, Naples, Italy, 2-5 September, paper253, pp.1-19.

Γ128.   Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2014) “An Advanced Beam Element for the Analysis of Steel Structures”, Proc. of the 8th Hellenic National Conference of Steel Structures, Tripoli, Greece, 02-04 October, p.39-40, pp.1-8.

Γ129.   Kampitsis A.E. and Sapountzakis E.J. (2014) “An Advanced Computational Tool for Inelastic Analysis of Steel Structures”, Proc. of the 8th Hellenic National Conference of Steel Structures, Tripoli, Greece, 02-04 October, p.43-44, pp.1-7.

Γ130.   Dikaros I.C., Sapountzakis E.J., Argyridi A.K. and Papadopoulos D.S. (2015) “Generalized Warping Effect in the Dynamic Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section”, Proc. of the 5th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2015, Crete, Greece, May 25-27, paperC441.

Γ131.   Sapountzakis E.J. and Tsiptsis I.N. (2015) “Isogeometric Methods in Torsional Vibration Analysis of Bars Including Secondary Torsional Shear Deformation Effect”, Proc. of the III International Conference on Isogeometric Analysis, Trondheim, Norway, June 01-03, pp.48.

Γ132.   Dikaros I.C. and Sapountzakis E.J. (2015) “Analysis of Beams Including Cross Sectional Warping and In-plane Deformation by BEM”, Proc. of the 16th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Valencia, Spain, July 06-08, pp.215-222.

Γ133.   Sapountzakis E.J., Tsellos L.N. and Dikaros I.C. (2015) “Advanced Beam Element Under Longitudinal External Loading by BEM”, Proc. of the 16th International Conference on Boundary Elements and Meshless Techniques, Valencia, Spain, July 06-08, pp.267-272.

Γ134.   Kampitsis A.E., Panagiotakopoulos G.D., Koumousis V.K. and Sapountzakis E.J. (2015) “Structural Optimization Design of Wind Turbine Tower Using Game Theory”, Proc. of the 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, July 12-15, p.148, pp.1-9.

Γ135.   Sapountzakis E.J., Dikaros I.C., Argyridi A.K. and Panos S.K. (2015) “Analysis of Framed Structures Including Generalized Warping Effects”, Proc. of the 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, July 12-15, p.33, pp.1-10.

Γ136.   Sapountzakis E.J. and Tsiptsis I.N. (2015) “Generalized Warping Analysis of Curved Beams by Isogeometric Methods”, Proc. of the Eighth International Conference on Advances in Steel Structures ICASS2015, Lisbon, Portugal, July 21–24, paper123, pp.1-20.

Γ137.   Argyridi A.K. and Sapountzakis E.J. (2015) “Analysis of Rotating Beams by the Boundary Element Method”, Proc. of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing CC2015, Prague, Czech Republic, September 01-04, paper232, pp.1-16.

Γ138.   Dikaros I.C. and Sapountzakis E.J. (2016) “Distorsional Analysis of Beams of Arbitrary Cross Section by BEM”, Proc. of the 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Athens, Greece, 27-30 May.

Γ139.   Argyridi A.K. and Sapountzakis E.J. (2016) “Generalized Warping in Flexural-Torsional Buckling Analysis of Composite Beams”, Proc. of the 11th HSTAM International Congress on Mechanics, Athens, Greece, 27-30 May.

Γ140.   Kampitsis A.E. and Sapountzakis E.J. (2016) “A Fibre Plasticity Model for the Dynamic Analysis of Wind Turbine Towers”, Proc. of the 7th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2016), Hersonissos, Crete, Greece, 05-10 June.

Γ141.   Sapountzakis E.J. and Tsiptsis I.N. (2016) “Higher Order Beam Theories and Isogeometric Methods in the Analysis of Curved Bridges”, Proc. of the 1st International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC2016, Chania, Crete, Greece, 28-30 June.

Γ142.   Sapountzakis E.J., Syrimi P.G., Pantazis I.A. and Antoniadis I.A. (2016) “KDamper Concept in Seismic Isolation of Bridges”, Proc. of the 1st International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC2016, Chania, Crete, Greece, 28-30 June.

Γ143.   Tsiptsis I.N. and Sapountzakis E.J. (2016) “Isogeometric Methods in Higher-Order Curved Beam Theories”, Proc. of the 9th German-Greek-Polish Symposium on “Recent Advances in Mechanics”, Chania, Crete, Greece, 04-09 September.

Γ144.   Argyridi A.K. and Sapountzakis E.J. (2017) “Higher Order Beam Element for the Local Buckling Analysis of Beams”, Proc. of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, June 15-17.

Γ145.   Tsiptsis I.N. and Sapountzakis E.J. (2017) “Isogeometric Methods in Dynamic Analysis of Curved Beams Including Warping and Distortional Effects”, Proc. of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, June 15-17.

Γ146.   Syrimi P.G., Sapountzakis E.J., Tsiatas G.C. and Antoniadis I.A. (2017) “Parameter Optimization of the Kdamper Concept in Seismic Isolation of Bridges Using Harmony Search Algorithm”, Proc. of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, June 15-17.

Γ147.   Kapasakalis K.A., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2017) “Implementation of the Kdamper Concept to Wind Turbine Towers”, Proc. of the 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2017, Rhodes Island, Greece, June 15-17, DOI: 10.7712/120117.5409.17866.

Γ148.   Antoniadis I., Sapountzakis I., Syrimi P., Kapasakalis K. and Sapountzakis E.J. (2017) “New Concepts for the Seismic Protection of Structures Based on Negative Stiffness Damping and Seismic Metamaterials”, Proc. of the Safe Athens 2017 New Technologies & Civil Protection, Athens, Greece, June 28-30, .

Γ149.   Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2017) “Higher-Order Theory for the Analysis of Composite Beams”, Proc. of 20th International Conference on Composite Structures, ICCS20, Paris, France, 04-07 September, paper1021, pp.11.

Γ150.   Argyridi A.K. and Sapountzakis E.J. (2017) “Generalized Warping in Flexural-Torsional Postbuckling Analysis of Composite Beams”, Proc. of the 9th Hellenic National Conference of Steel Structures, Larisa, Greece, 05-07 October.

Γ151.   Syrimi P.G., Sapountzakis E.J. and Tsiatas G.C. (2018) “Optimum Design of a Seismic Isolation System with Negative Stiffness Elements – Application on Bridge Structures”, Proc. of the 18th TCG Concrete Conference, Athens, Greece, March 29-31.

Γ152.   Argyridi A.K. and Sapountzakis E.J. (2018) “Nonlinear Local Buckling Analysis of Beams Employing Higher Order Beam Theories”, Proc. of the 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, Greece, 04-06 June.

Γ153.   Tsiatas G.C., Siokas A.G. and Sapountzakis E.J. (2018) “A Fiber Approach to the Large Deflection Analysis of Beams by BEM”, Proc. of the 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, Greece, 04-06 June.

Γ154.   Kapasakalis K., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2018) “KDamper Concept in Seismic Isolation of Multi Storey Building Structures”, Proc. of the 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, Greece, 04-06 June, ISBN 978-618-81537-5-2, 56-65.

Γ155.   Syrimi P.G., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2018) “KDamper Concept Vs Other Devices for Seismic Effects Mitigation on Bridge Structures”, Proc. of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, 16ECEE, Thessaloniki, Greece, June 18-21.

Γ156.   Kapasakalis K., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2018) “Optimal Design of the KDamper Concept for Structures on Compliant Supports”, Proc. of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, 16ECEE, Thessaloniki, Greece, June 18-21.

Γ157.   Argyridi A.K., Sapountzakis E.J. and Tsalamegka E.I. (2018) “Higher Order Beam Theories in Local Bucking Analysis of Beams – Application in Standard Steel Profiles”, Proc. of the Eighth International Conference on Thin-Walled Structures (ICTWS 2018), Lisbon, Portugal, 24-27 July.

Γ158.   Syrimi P.G., Sapountzakis E.J., Alamir C.H.T. and Antoniadis I.A. (2018) “Novel Devices with Negative Stiffness Elements for Seismic Isolation of Bridges on Compliant Base”, Proc. of The Thirteenth International Conference on Computational Structures Technology CST2018, Sitges, Barcelona, Spain, 4-6 September.

Γ159.   Argyridi A.K., Sapountzakis E.J. and Chatzopoulos Z.N. (2018) “Local Bucking Analysis of Thin- or Thick- Walled Beams Employing Advanced Beam Elements”, Proc. of The Thirteenth International Conference on Computational Structures Technology CST2018, Sitges, Barcelona, Spain, 4-6 September.

Γ160.   Kapasakalis K., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2018) “Kdamper Concept in Seismic Isolation of Building Structures with Soil Structure Interaction”, Proc. of The Thirteenth International Conference on Computational Structures Technology CST2018, Sitges, Barcelona, Spain, 4-6 September.

Γ161.   Antoniadis I.A., Kapasakalis K.A. and Sapountzakis E.J. (2019) “Advanced Negative Stiffness Absorbers for the Seismic Protection of Structures”, Proc. of the International Conference on Key Enabling Technologies 2019 KEYTECH2019, Istanbul, Turkey, April 24-26, DOI: https://doi.org/10.1063/1.5123704.

Γ162.   Antoniadis I.A., Kapasakalis K.A. and Sapountzakis E.J. (2019) “Isolation or Damping? A Soil-Dependent Approach Based on the KDamper Concept”, Proc. of the 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC 2019, Crete, Greece, June 23-26.

Γ163.   Sapountzakis E.J., Kapasakalis K.A. and Antoniadis I.A. (2019) “Negative Stiffness Elements in Seismic Isolation of Bridges”, Proc. of the 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC 2019, Crete, Greece, June 23-26.

Γ164.   Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis, E.J. (2019) “Control of Multi Storey Building Structures with a New Passive Vibration Control System Combining Base Isolation with KDamper”, Proc. of the 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2019, Crete, Greece, June 24-26, DOI: 10.7712/120119.7299.

Γ165.   Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2019) “KDamper Concept for Base Isolation and Damping of High-Rise Building Structures”, Proc. of the 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, September 01-04, DOI: 10.1007/978-981-15-8049-9_16.

Γ166.   Kapasakalis K.A., Alamir C.H.T., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2019) “Frequency Based Design of the KDampr Concept for Seismic Isolation of Bridges”, Proc. of the 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, September 01-04, DOI: 10.1007/978-981-15-8049-9_11.

Γ167.   Bollano P.O.N., Kapasakalis K.A., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2019) “Design and Optimization of the Kdamper Concept for Seismic Protection of Bridges”, Proc. of the 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, September 01-04, DOI: 10.1007/978-981-15-8049-9_12.

Γ168.   Argyridi A.K., Florakis G.I. and Sapountzakis E.J. (2019) “Higher Order Beam Theory in Local Buckling Analysis of Laterally Braced Beams”, Proc. of the 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, September 01-04.

Γ169.   Argyridi A.K., Chatzopoulos Z.N. and Sapountzakis E.J. (2019) “Higher Order Beam Theory in Linear Analysis of Beams – Axial Modes of Arbitrary Cross Sections”, Proc. of the 14th International Conference on Vibration Problems ICOVP 2019, Crete, Greece, September 01-04.

Γ170.   Καπασακάλης Κ., Αντωνιάδης Ι. και Σαπουντζάκης Ε.Ι. (2019) “Καινοτόμα Συστήματα Μόνωσης με Στοιχεία Αρνητικής Στιβαρότητας για τη Σεισμική Προστασία των Κατασκευών”, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, Σεπτέμβριος 05-07.

Γ171.   Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2019) “Implementation of the KDamper Concept for Base Isolation to a Typical Concrete Building Structure”, Proc. of the 12th International Congress on Mechanics 12HSTAM2019, Thessaloniki, Greece, September 22-25.

Γ172.   Argyridi A.K. and Sapountzakis E.J. (2019) “Axial Normal Stress Distribution of Axially Loaded Beams by Higher Order Beam Theory”, Proc. of the 12th International Congress on Mechanics 12HSTAM2019, Thessaloniki, Greece, September 22-25.

Γ173.   Kapasakalis K.A., Bollano P.O.N., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2020) “Comparison of Alternative Dynamic Vibration Mitigation Approaches for Wind Turbine Towers”, Proc. of the 11th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020, Athens, Greece, November 23-26, DOI: 10.47964/1120.9110.20133.

Γ174.   Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2020) “Optimal Design of Advanced Negative Stiffness Absorbers”, Proc. of the 11th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020, Athens, Greece, November 23-26, DOI: 10.47964/1120.9341.20128.

Γ175.   Kapasakalis K.A., Alvertos A.E., Mantakas A.G., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2020) “Advanced Negative Stiffness Vibration Absorber Coupled with Soil-Structure Interaction for Seismic Protection of Buildings”, Proc. of the 11th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2020, Athens, Greece, November 23-26, DOI: 10.47964/1120.9340.19963.

Γ176.   Kapasakalis K.A., Florakis G., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2021) “Seismic Protection of Multi-Story Structures with Novel Vibration Absorption Devices Combining Negative Stiffness and Inerter”, Proc. of the 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2021, streamed from Athens, Greece, June 28-30, DOI: 10.7712/120121.8765.19225.

Γ177.   Kalogerakou M., Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2021) “Stiff Dynamic Absorbers for the Vertical Seismic Protection of Structures”, Proc. of the 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2021, streamed from Athens, Greece, June 28-30, DOI: 10.7712/120121.8657.19337.

Γ178.   Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2021) “Vibration Control of Wind Turbine Towers with KDamper-Based Designs”, Proc. of the 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2021, streamed from Athens, Greece, June 28-30, DOI: 10.7712/120121.8601.19338.

Γ179.   Florakis G., Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2021) “Novel Negative Stiffness Stiff Seismic Base Absorbers for Horizontal Seismic Protection of Structures”, Proc. of the 10th GRACM International Congress on Computational Mechanics 10GRACM 2021, Virtual Congress, July 05-07.

Γ180.   Kapasakalis K.A., Florakis G.I., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2021) “Seismic Protection of Multi Story Building Structures with Distributed KDamper Devices”, Proc. of the 27th International Congress on Sound and Vibration ICSV27 2021, Virtual Congress, July 11-16.

Γ181.   Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2021) “Novel Negative Stiffness Devices Based on KDamper for Vertical Vibration Absorption of Structures”, Proc. of the 27th International Congress on Sound and Vibration ICSV27 2021, Virtual Congress, July 11-16.

Γ182.   Mantakas A., Kalderon M., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2022) “Locally Resonant Metamaterials with Dynamic Directional Amplification for Mitigation of Seismic Waves”, Proc. of the 3rd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure ICONHIC 2022, Athens, Greece, July 05-07.

Γ183.   Florakis G., Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2022) “Seismic Base Absorber with a Novel Negative Stiffness Mechanism for the Horizontal Seismic Protection of Structures”, Proc. of the 28th International Congress on Sound and Vibration ICSV28 2022, Singapore, July 24-28.

Γ184.   Kapasakalis K.A., Florakis G., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2022) “Seismic Protection of Multi-Story Building Structures with Geometric Nonlinear Negative Stiffness-Based Oscillator”, Proc. of the 28th International Congress on Sound and Vibration ICSV28 2022, Singapore, July 24-28.

Γ185.   Kapasakalis K.A., Kampitsis A.E. and Sapountzakis E.J. (2022) “Optimum Design of a New Passive Vibration Control System on Onshore Monopile Wind Turbines”, Proc. of the 13th International Congress on Mechanics 13HSTAM2022, Patras, Greece, August 24-28.

Γ186.   Florakis G.I., Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2022) “A Novel Seismic Base Isolation Device for the Horizontal Protection of Structures Using a Negative Stiffness Mechanism with Gas Springs”, Proc. of the 13th International Congress on Mechanics 13HSTAM2022, Patras, Greece, August 24-28.

Γ187.   Mantakas A., Kapasakalis K., Antoniou M., Kalderon M., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2022) “Design of a Negative Stiffness Vibration Absorber for Seismic Upgrade of Residential Buildings on Rocking Foundations”, Proc. of the 13th International Congress on Mechanics 13HSTAM2022, Patras, Greece, August 24-28.

Γ188. Καπασακάλης Κ., Μάντακας Α., Καλδερών Μ., Σαπουντζάκης Ε. και Αντωνιάδης Ι. (2022). “Σεισμική Προστασία Υφιστάμενων Κτιρίων με Σεισμική Βάση Απορρόφησης Κραδασμών Αρνητικής Στιβαρότητας”, Πρακτικά 5 oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, Οκτώβριος 20-22.

Γ189. Mantakas A., Kapasakalis K.A., Kalderon M., Antoniou M., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2023) “3D Numerical Investigation of an Extended KDamper Absorber for Seismic Retrofitting of Low-Rise Buildings”, Proc. of the 9 th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2023, Athens, Greece, June 12-14.

Γ190. Kapasakalis K.A., Mantakas A., Kalderon M., Antoniou M. and Sapountzakis E.J. (2023) “Performance Evaluation of Negative Stiffness- Based Vibration Control Devices for Seismic Protection of Building Structures”, Proc. of the 9 th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2023, Athens, Greece, June 12-14.

Γ191. Florakis G.I., Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2023) “Dimensioning and Realistic Design of a Novel Based Negative Stiffness Seismic Isolator”, Proc. of the XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, July 02-05.

Γ192. Mantakas A., Chondrogiannis K.A., Kalderon M., Kapasakalis K.A., Chatzi E., Sapountzakis E.J. and Antoniadis I.A. (2023) “Design and Experimental Verification of an Extended KDamper – Based Vibration Absorber”, Proc. of the XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, July 02-05.

Γ193. Kapasakalis K.A., Kampitsis A. and Sapountzakis E.J. (2023) “Novel Vibration Control Systems on Offshore Monopile Wind Turbines”, Proc. of the XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, July 02-05.

Γ194. Kapasakalis K.A., Florakis G.I., Kapasakalis S.A., and Sapountzakis E.J. (2023) “Seismic Protection of Multi-Story Buildings with Distributed Negative Stiffness Absorbers”, Proc. of the XII International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2023, Delft, Netherlands, July 02-05.

Γ195. Theodorou D., Kapasakalis K.A. and Sapountzakis E.J. (2023) “Design and Implementation of a Negative Stiffness Seismic Absorber that Accounts 76 for Geometric and Material Nonlinearity”, Proc. of the 29 th International Congress on Sound and Vibration ICSV29, Prague, Czech Republic, July 09-13. 

Γ196. Florakis G.I., Kapasakalis K.A., Antoniadis I.A. and Sapountzakis E.J. (2023) “Multi-Objective Optimization of a Seismic Base Absorber Incorporating Negative Stiffness”, Proc. of the 29th International Congress on Sound and Vibration ICSV29, Prague, Czech Republic, July 09-13.