Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)

Από το Σεπτέμβριο του 2011 ως τον Ιούλιο 2017 ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ ασχολούμαι με τη διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας ΣΜΑ50: Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές MSc» της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Καθοδήγηση φοιτητών στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών τους εργασιών.