ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Διεύθυνση Γραφείου

    Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου 157 80, Αθήνα

  • Τηλέφωνο Γραφείου

    + 30 210 772-1718 / 210 772 2049

  • E-mail

    cvsapoun@central.ntua.gr/cvsapoun@mail.ntua.gr