Επιστημονική Έρευνα

Τα ερευνητικά πεδία ενασχόλησης είναι κυρίως τα ακόλουθα:

 • Γραμμική και μη γραμμική θεωρία ελαστικότητας.
 • Γενικευμένη θεωρία δοκού.
 • Ελαστική ευστάθεια φορέων (δοκών, πλακών).
 • Στατική και δυναμική ανάλυση γραμμικών και επιφανειακών φορέων με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους - πεπερασμένες διαφορές, πεπερασμένα στοιχεία, συνοριακές ολοκληρωτικές εξισώσεις, συνοριακά στοιχεία.
 • Μη γραμμική ελαστοπλαστική ανάλυση φορέων (δοκών, πλακών).
 • Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός ράβδων. Μεταλυγισμικός δρόμος ισορροπίας.
 • Προσομοίωση για τη στατική και δυναμική ανάλυση πολυορόφων κτιρίων, γεφυρών και εν γένει μεγάλων τεχνικών έργων.
 • Συμπεριφορά σκυροδέματος σε φαινόμενα ερπυσμού και συστολής ξηράνσεως.
 • Φορείς από προκατασκευασμένα στοιχεία με διαφορετικές φάσεις σκυροδέτησης.
 • Στατική και δυναμική ανάλυση σύμμικτων κατασκευών.
 • Αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής.
 • Γραμμική και μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση Πυλώνων Ανεμογεννητριών.
 • Σεισμική Μόνωση.
 • Συστήματα μόνωσης ή/και απόσβεσης ταλαντώσεων. Εφαρμογές σε κτιριακά έργα, γέφυρες, ανεμογεννήτριες.