Διεθνών Περιοδικών

Κριτής διεθνών περιοδικών μεταξύ των οποίων αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Acta Mechanica
 • Advances in Engineering Software
 • Advances in Mechanical Engineering
 • Applied Composite Materials
 • Applied Mathematical Modelling
 • Architecture and Urban Design
 • Archive of Applied Mechanics
 • Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
 • Composite Structures
 • Composites Part B
 • Computational Mechanics
 • Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
 • Computers and Concrete
 • Computers and Structures
 • Engineering Analysis with Boundary Elements
 • Engineering Structures
 • European Journal of Mechanics - A/Solids
 • Ingeniería e Investigación Journal
 • International Journal of Advanced Structural Engineering
 • International Journal of Applied Mechanics
 • International Journal of Computational Methods
 • International Journal of Engineering, Science and Technology (IJEST)
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • International Journal of Solids and Structures
 • International Review of Civil Engineering (IRECE)
 • ISRN Civil Engineering
 • Journal of Applied Mechanics, ASME
 • Journal of Computational Science
 • Journal of Engineering Mathematics
 • Journal of Engineering Mechanics, ASCE
 • Journal of Sound and Vibration
 • Journal of Strain Analysis for Engineering Design
 • Journal of Structural Engineering, ASCE
 • Journal of Vibration and Control
 • Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics
 • Journal of Zhejiang University-Science A (Applied Physics & Engineering)
 • KSCE Journal of Civil Engineering
 • Materials and Design
 • Mathematical Problems in Engineering
 • Meccanica, International Journal of the Italian Association of Theoretical and Applied Mechanics
 • Mechanics of Advanced Materials and Structures
 • Mechanics Research Communications
 • Natural Hazards and Earth System Sciences
 • Nonlinear Dynamics
 • Open Journal of Civil Engineering
 • Physics Letters A
 • Recent Patents on Computer Science
 • Recent Patents on Engineering
 • Shock and Vibration
 • Soil Dynamics and Earthquake Engineering
 • Soils and Foundations
 • Steel and Composite Structures
 • Structural Engineering and Mechanics
 • Structural Engineering International (SEI)
 • The Open Civil Engineering Journal
 • The Open Numerical Methods Journal

Outstanding Reviewer” και Recognized Reviewer” βραβεία από πλήθος διεθνών περιοδικών.