Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΕΜΠ

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΕΜΠ Από το 2022 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος και Εκπαιδευτής ασχολούμαι με το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων».