Διοργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

Διοργάνωση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

  1. Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων, Αθήνα, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ, (2022-), Επιστημονικός Υπεύθυνος.