Ημερίδες, Διαλέξεις, Σεμινάρια

19/11/1990

Συμμετοχή στο επιδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ σεμινάριο προγράμματος περιφέρειας Αττικής "Αντισεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία - ο ρόλος του Μηχανικού στην Αντιμετώπιση των Συνεπειών από Σεισμό" στην Αθήνα, όπου παρουσίασα εργασία με θέμα "Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών".

13/12/1990

Συμμετοχή στο επιδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ. σεμινάριο προγράμματος περιφέρειας Αττικής "Αντισεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία - ο ρόλος του Μηχανικού στην Αντιμετώπιση των Συνεπειών από Σεισμό" στην Καλαμάτα, όπου παρουσίασα εργασία με θέμα "Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών".

07/11/1993

Συμμετοχή στο επιδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ. σεμινάριο "Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ - Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός - Εφαρμογές" στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου παρουσίασα εργασία με θέμα "Δυναμικός Αντισεισμικός Υπολογισμός Πολυορόφων Κτιρίων".

23/11/1993

Συμμετοχή στο επιδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ. "Σεμινάριο Πλήρους Αναπτύξεως Μετά Παραδειγμάτων του Νέου Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα και του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού" στην Άρτα, όπου παρουσίασα εργασία με θέμα "Δυναμικός Αντισεισμικός Υπολογισμός Πολυορόφων Κτιρίων".

26/11/1993

Συμμετοχή στο επιδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ. "Σεμινάριο Πλήρους Αναπτύξεως Μετά Παραδειγμάτων του Νέου Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα και του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού" στα Ιωάννινα, όπου παρουσίασα εργασία με θέμα "Δυναμικός Αντισεισμικός Υπολογισμός Πολυορόφων Κτιρίων".

30/11/1993

Συμμετοχή στο επιδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ. "Σεμινάριο Πλήρους Αναπτύξεως Μετά Παραδειγμάτων του Νέου Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα και του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού" στη Λευκάδα, όπου παρουσίασα εργασία με θέμα "Δυναμικός Αντισεισμικός Υπολογισμός Πολυορόφων Κτιρίων".

13/05/2006

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο "The 2006 IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics (CM’06)" στη Χαλκίδα Ευβοίαςόπου έδωσα διάλεξη με τίτλο "Warping and Shear Deformation Effects in Static and Dynamic Analysis of 3-D Beam Elements".

22-23/06/2006

Συμμετοχή στο Διήμερο – Έκθεση "Ελληνικές Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας – Ευρωπαϊκής Συνεργασίας" στην Αθήνα, όπου παρουσίασα εργασία με τίτλο "Επιρροή στρέβλωσης και διατμητικής παραμόρφωσης στο χωρικό στοιχείο δοκού με εφαρμογή σε χωρικές κατασκευές".

06/06/2007

Διάλεξη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με τίτλο "Γέφυρες Μορφής Πλακοδοκού από Προκατασκευασμένα Στοιχεία".

17/03/2016

Συμμετοχή στην Εσπερίδα με τίτλο “Γεωτεχνικά Θέματα Υποδομών, Παραγωγής & Μεταφοράς Ενέργειας” του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του ΕΜΠ, όπου παρουσίασα εργασία με τίτλο "Nonlinear Response of Wind Turbine Towers Under Wind and Seismic Excitations".