Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”

Από το 1998 ως Λέκτορας, από το 2002 ως Επίκουρος Καθηγητής, από το 2007 ως Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2012 ως  Καθηγητής του Τομέα Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ασχολούμαι με τη διδασκαλία των πιο κάτω μεταπτυχιακών μαθημάτων:

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  – Πατήστε εδώ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ I – Πατήστε εδώ

Στο Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  – Πατήστε εδώ