Κεφάλαια σε Βιβλία Διεθνών Εκδοτικών Οίκων

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Δ1.      Sapountzakis E.J. and Mokos V.G. (2008) “Dynamic Analysis of Plates Stiffened by Parallel Beams with Deformable Connection”, Computational Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Papadrakakis M., Charmpis D.C., Lagaros N.D. and Tsompanakis Y. (eds.), CRC Press, Taylor & Francis Group/Balkema Publishers, Chapter 8, pp.123-136, ISBN 978-0-415-45261-8.

Δ2.      Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2009) “A BEM Solution to the Nonlinear Inelastic Uniform Torsion Problem of Composite Bars”, Recent Advances in Boundary Element Methods, A Volume to Honor Professor Dimitri Beskos, Manolis G. and Polyzos D. (eds.), Springer-Verlag,  Chapter 26, pp.399-414, ISBN 978-1-4020-9709-6.

Δ3.      Sapountzakis E.J. (2009) “Recent Advances in the Static Analysis of Stiffened Plates – Application to Concrete or to Composite Steel-Concrete Structures”, Computational Mechanics Research Trends, Berger Hans (ed.), Nova Science Publishers, Series: Computer Science, Technology and Applications, Chapter 3, ISBN 978-1-60876-057-2.

Δ4.      Sapountzakis E.J. and Tsipiras V.J. (2010) “Nonlinear Nonuniform Torsional Vibrations of Shear Deformable Bars – Application to Torsional Postbuckling Configurations and Primary Resonance Excitations”, Recent Developments in Boundary Element Methods, A Volume to Honor Professor John T. Katsikadelis, Sapountzakis E. (ed.), WIT Press, Chapter 13, pp.171-184, ISBN 978-1-84564-492-5.

Δ5.      Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2011) “Nonlinear Dynamic Analysis of Partially Supported Beam-Columns on Nonlinear Elastic Foundation Including Shear Deformation Effect”, Computational Modelling and Advanced Simulations, Murin J., Kompiš V. and Kutiš V. (eds.), Springer, Computational Methods in Applied Sciences series, Chapter 1, pp.1-32, ISBN 978-94-007-0316-2.

Δ6.      Sapountzakis E.J. and Dourakopoulos J.A. (2011) “Nonlinear Dynamic Analysis of Timoshenko Beams”, Computational Methods in Earthquake Engineering, Papadrakakis M., Fragiadakis M. and Lagaros N.D. (eds.), Springer, Computational Methods in Applied Sciences series, Chapter 17, pp.377-400, ISBN 978-94-007-0052-9.

Δ7.      Sapountzakis E.J. (2011) “Recent Developments in the Analysis of Stiffened Plates”, Civil and Structural Engineering Computational Technology, Topping B.H.V. and Tsompanakis Y. (eds.), Computational Science, Engineering and Technology Series: 28, Saxe-Coburg Publications, pp.243-277, ISBN 978-1-874672-55-5.

Δ8.      Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2013) “Recent Developments in Nonlinear Flexural-Torsional Dynamic Analysis of Beams”, Computational Technology Reviews, Tsompanakis Y., Iványi P. and Topping B.H.V. (eds.), Saxe-Coburg Publications, Vol.8, pp.1-33, doi:10.4203/ctr.8.1, ISSN 2044-8430.

Δ9.      Sapountzakis E.J. (2013) “An Integral Equation Approach to the Static Analysis of Stiffened Plates – Application to Concrete or to Composite Steel-Concrete Structures”, Topics in Integration Research, Burgin Mark (ed.), Nova Science Publishers, Series: Mathematics Research Developments, Chapter 22, pp.417-458, ISBN 978-1-62618-468-8.

Δ10.    Sapountzakis E.J. (2013) “Nonlinear Dynamic Seismic Analysis”, Encyclopedia of Earthquake Engineering, Beer M., Patelli E., Kougioumtzoglou I. and Au S-K. (eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, Article ID: 368986, Chapter ID: 162, pp.1-47, URL:http://www.springerreference.com/index/chapterdbid/368986, DOI: 10.1007/978-3-642-36197-5_140-1.

Δ11.    Sapountzakis E.J. and Kampitsis A.E. (2014) “The Nonlinear Vibrations of Soil-Pile Systems under Seismic Ground Motion”, Earthquake Ground Motion, Input Definition for Aseismic Design, Syngellakis S. (ed.), WIT Press, pp. 163-177, ISBN 978-1-78466-000-0.

Δ12.    Sapountzakis E.J. and Dikaros I.C. (2015) “Developments in the Analysis of Spatial Framed Structures”, Computational Technology Reviews, Kruis J. Tsompanakis Y. and Topping B.H.V. (eds.), Saxe-Coburg Publications, Vol.11, pp.85-120, doi:10.4203/ctr.11.4, ISSN 2044-8430.