ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΡ. Κ. ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΕΤΑΜ)

Το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης “Επιστημονικών Δημοσιεύσεων και Διδακτορικών Διατριβών Νέων Ελλήνων Επιστημόνων 2021” από Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από 7 διακεκριμένους επιστήμονες με σημαντικό επιστημονικό έργο στο αντικείμενο της Αντισεισμικής Μηχανικής. Στην κατηγορία των Διδακτορικών Διατριβών υποβλήθηκαν 10 υποψηφιότητες και ως καλύτερη αξιολογήθηκε αυτή του κ. Κωνσταντίνου Καπασακάλη, Διδάκτορα Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, με τίτλο «Δυναμικά Συστήματα Απορρόφησης Ταλαντώσεων σε Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού», η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με επιβλέποντα τον καθηγητή της Σχολής κ. Ευάγγελο Σαπουντζάκη. Η βράβευση της Διδακτορικής Διατριβής έγινε κατά τη διάρκεια του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας.

Απονομή βραβείου από τον επιβλέποντα κ. Ε. Σαπουντζάκη

Σκοπός του Ε.Τ.Α.Μ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της Επιστήμης και της Τεχνολογίας της Αντισεισμικής Μηχανικής στην Ελλάδα, η συνεργασία με τους ανάλογους διεθνείς οργανισμούς και τα εθνικά τους τμήματα, η οργάνωση και η συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια και η συμβολή στη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην Ελλάδα.

Παρουσίαση διατριβής από τον κ. Κ. Καπασακάλη

Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η προστασία κατασκευών από οριζόντιες και κατακόρυφες σεισμικές διεγέρσεις και η μόνωση ταλαντώσεων πυλώνων ανεμογεννητριών. Τα προτεινόμενα δυναμικά συστήματα βασίζονται στο σύστημα απορρόφησης ταλαντώσεων KDamper. Το KDamper είναι καινοτόμο σύστημα παθητικής μόνωσης ταλαντώσεων και απόσβεσης, βασισμένο στον βέλτιστο συνδυασμό στοιχείων στιβαρότητας, συμπεριλαμβανομένου και ενός στοιχείου αρνητικής στιβαρότητας. Η προαναφερθείσα βράβευση αποτελεί διάκριση για τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών αλλά και για το ΕΜΠ γενικότερα. Η Σχολή συγχαίρει τον διδάκτορά της και τον επιβλέποντά του και τους εύχεται πάντα επιτυχίες.