3-4/11/2023 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρίας "Νέα Οδός"
Εργοτάξια κατασκευής Βόρειου Τμήματος Αυτοκινητόδρομου Ε65 (Τρίκαλα – Εγνατία Οδός)

Στο πλαίσιο του ΕΔΠΜΣ “Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” του ΕΜΠ πραγματοποιήθηκε στις 3-4/11/2023 η 1η τεχνική επίσκεψη για τους φοιτητές του προγράμματος, στα εργοτάξια κατασκευής του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος- Ε65 (Τρίκαλα – Εγνατία Οδός).

Πιο συγκεκριμένα στις 3/11/2023 πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρίας “Νέα Οδός”, μέλους του Ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από την κα Ευγενία Σούφη, Δ/ντρια του τμήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας για τις λειτουργίες του Κέντρου Διαχείρισης, τις αρμοδιότητες των στελεχών του και τις διαδικασίες καταγραφής των κυκλοφοριακών συνθηκών στους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται η εταιρία, με σκοπό την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και την αποτελεσματική διαχείριση των έκτακτων περιστατικών.  

Την επόμενη ημέρα 4/11/2023, η τεχνική επίσκεψη συνεχίστηκε στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος της εταιρίας ΤΕΡΝΑ, πλησίον του οικισμού Πηγαδίτσα Γρεβενών, όπου οι φοιτητές ενημερώθηκαν από τον εργοταξιάρχη κ. Βασίλη Μεταξά και τους επικεφαλής μηχανικούς του έργου για τις εν εξελίξει εργασίες κατασκευής. Επίσης συζητήθηκαν εκτενώς διάφορα τεχνικά θέματα σχετικά με την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών αλλά και με την κατασκευή των σηράγγων και των γεφυρών του έργου.  

Οι φοιτητές του προγράμματος επισκέφθηκαν επίσης το υπό ολοκλήρωση τμήμα του αυτοκινητοδρόμου του Ε65 και ενημερώθηκαν από μηχανικούς του έργου για διάφορα θέματα της κατασκευής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργοταξιακό γραφείο της εταιρίας ΤΕΡΝΑ στη Βασιλική Τρικάλων με διεξοδική συζήτηση από τον εργοταξιάρχη κ. Σταύρο Ζουμπούλη και τους επικεφαλής μηχανικούς για διάφορα θέματα λειτουργίας του εργοταξίου και συντονισμού των εργασιών.

Τους φοιτητές συνόδευαν ο Διευθυντής του προγράμματος Καθηγητής Ε. Σαπουντζάκης και η Επίκουρη Καθηγήτρια Μ. Μαρινέλλη.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς όλους τους παραπάνω για την εξαιρετική φιλοξενία και τις κατατοπιστικές παρουσιάσεις τους.