ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε οδικές γέφυρες) του Επιμορφωτικού Προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Μ.Π. «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ε. Σαπουντζάκη, Καθηγητή ΕΜΠ, πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2022 επίσκεψη των επιμορφούμενων στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Προκαταρκτική ενημέρωση στο κτήριο Λειτουργίας της γέφυρας

Παρουσίαση σχεδιασμού της γέφυρας 

 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε τεχνική παρουσίαση στο κτήριο Λειτουργίας της γέφυρας η οποία περιλάμβανε:

  • Ενημέρωση για τη Μελέτη / Κατασκευή του έργου Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου
  • Ενημέρωση για τη Δομική Διαχείριση του (Είδη παρακολούθησης και αναλύσεις, συνήθεις συντηρήσεις σκυροδέματος/μεταλλικών κατασκευών και εξοπλισμού, παραδείγματα βαριάς συντήρησης, διαχείριση ειδικών συμβάντων με παραδείγματα)

Τεχνική επίσκεψη στον πυλώνα Μ4 όπου παρουσιάστηκε ο σημαντικότερος δομικός εξοπλισμός της γέφυρας (καλώδια σύστημα απόσβεσης, αρμοί καλωδιωτής γέφυρας και γεφυρών πρόσβασης, κατάστρωμα, σύστημα εγκάρσιας στήριξης και απόσβεσης καταστρώματος, Σύστημα Δομικής Παρακολούθησης- SHMS).

Παρουσίαση και ενημέρωση στη μακέτα του έργου Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε τεχνική παρουσίαση στο κτήριο Λειτουργίας της γέφυρας η οποία περιλάμβανε:

  • Ενημέρωση για τη Μελέτη / Κατασκευή του έργου Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου
  • Ενημέρωση για τη Δομική Διαχείριση του (Είδη παρακολούθησης και αναλύσεις, συνήθεις συντηρήσεις σκυροδέματος/μεταλλικών κατασκευών και εξοπλισμού, παραδείγματα βαριάς συντήρησης, διαχείριση ειδικών συμβάντων με παραδείγματα)

Ενημέρωση για τη Δομική Διαχείριση του έργου Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου

Ομαδική φωτογραφία στον σταθμό διοδίων

Τεχνική επίσκεψη στον πυλώνα Μ4 όπου παρουσιάστηκε ο σημαντικότερος δομικός εξοπλισμός της γέφυρας (καλώδια σύστημα απόσβεσης, αρμοί καλωδιωτής γέφυρας και γεφυρών πρόσβασης, κατάστρωμα, σύστημα εγκάρσιας στήριξης και απόσβεσης καταστρώματος, Σύστημα Δομικής Παρακολούθησης- SHMS).

Τεχνική επίσκεψη στον πυλώνα Μ4

Ομαδική φωτογραφία στον πυλώνα Μ4 κάτω από την ανωδομή της γέφυρας.

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους εργαζομένους της «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» και ιδιαιτέρως στον κ. Π. Παπανικόλα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς επίσης και στον κ. Α. Σταθόπουλο –Βλάμη, Τεχνικό Διευθυντή, για την άρτια διοργάνωση της επίσκεψης και τις πολύ κατατοπιστικές παρουσιάσεις τους.