ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε οδικές γέφυρες) του Επιμορφωτικού Προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Μ.Π. «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ε. Σαπουντζάκη, Καθηγητή ΕΜΠ, πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2022 επίσκεψη των επιμορφούμενων στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Ομαδική φωτογραφία στη ρεματογέφυρα Καινούργιου

Επιθεώρηση βάθρων και φορέα ρευματογέφυρας Καινούργιου και ρεματογέφυρας Ιαματικών Λουτρών
Ομαδική φωτογραφία στη ρεματογέφυρα Ιαματικών Λουτρών

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε τεχνική παρουσίαση η οποία περιλάμβανε:

  • Επιθεώρηση βάθρων και φορέα ρεματογέφυρας Kαινούργιου
  • Επίσκεψη στη ρεματογέφυρα Ιαματικών Λουτρών της Κεντρικής Οδού, στο 201+050 χλμ του πρώην Α.Θ.Ε.
  • Επιθεώρηση βάθρων και φορέα ρεματογέφυρας Ιαματικών Λουτρών δεξιού και αριστερού κλάδου της Κεντρικής Οδού
  • Επίσκεψη στη σύμμικτη γέφυρα Τιθορέας της Κεντρικής Οδού, στο 207+300 χλμ του πρώην Α.Θ.Ε.
  • Ξενάγηση και τεχνική ενημέρωση για τη γέφυρα Τιθορέας

Ξενάγηση και τεχνική ενημερώση στη γέφυρα Τιθορέας