24/02/2023 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA: Επαγγελματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών».

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνέντευξή που παραχώρησα  στην εκπομπή ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA ”  στις 24/02/2023 αναφορικά με την συμφωνία για τη δημιουργία του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών» (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ) μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του κατασκευαστικού Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα.