Τελετή απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών»

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελετή απονομής διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. για τους αποφοίτους των ετών 2019, 2020 και 2021, στο  αμφιθέατρο του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου. Η τελετή αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από δύο χρόνια κατά τα οποία δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας Covid-19. Περισσότεροι από 200 απόφοιτοι των δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών έλαβαν τον τίτλο σπουδών τους. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» μετράει 24 χρόνια πορείας. Ξεκίνησε πιλοτικά το έτος 1998 οπότε και ιδρύθηκε, ενώ από το έτος 2007 λειτουργεί ταυτόχρονα με την ελληνική και η αγγλική κατεύθυνση του Προγράμματος με τίτλο “Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures”. Έως το έτος 2021 αποφοίτησαν συνολικά 870 μηχανικοί, μεταξύ των οποίων πάνω από 25 αλλοδαποί. Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΜΠ, Καθηγητής Δ. Γκιντίδης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΜΠ και Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών», Καθηγητής Ε. Σαπουντζάκης και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Καθηγητής Α. Στάμου. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην επιτυχία των Προγραμμάτων, τις άριστες επιδόσεις των αποφοίτων, την άρτια συνεργασία τους με το διδακτικό προσωπικό και τις υψηλές γνώσεις που αποκτούν, γεγονός που αποτελεί τον κυριότερο στόχο του Ιδρύματος.
Ο Αντιπρύτανης, οι Διευθυντές των Δ.Π.Μ.Σ. και οι παρόντες Καθηγητές απένειμαν τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και συνεχάρησαν τους αποφοίτους, στο γεμάτο από συγγενείς και φίλους, που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, Αμφιθέατρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» προσφέρει συστηματική εμβάθυνση στο επιστημονικό πεδίο του πολιτικού μηχανικού μαζί με σφαιρική γνώση και αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης, σε ένα χώρο που είναι συνεχώς εξελισσόμενος, ανταγωνιστικός και απαιτεί διαρκή ενημέρωση. Σήμερα γίνονται προσπάθειες το Πρόγραμμα να διευρύνει την εξωστρέφειά του, στοχεύοντας τόσο στη διδασκαλία του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα όσο και στην επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Επίσημος ιστότοπος του Δ.Π.Μ.Σ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών»:  Πατήστε εδώ